ΑρχικήΠρογράμματαΤι πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα “Πρώτο Ένσημο”

Τι πρέπει να γνωρίζετε για το πρόγραμμα “Πρώτο Ένσημο”

Από 1η Ιανουαρίου του 2022 και έως το τέλος του έτους θα λειτουργήσει από το Υπουργείο Εργασίας το πρόγραμμα « Πρώτο Ένσημο», με σκοπό την ενίσχυση της απασχόλησης των νέων.

Τα βασικά σημεία που πρέπει να γνωρίζει κανείς είναι τα εξής:

Ποιούς αφορά :

  • Νέους από 18 έως 29 ετών με μηδενική εργασιακή εμπειρία.

Επιδότηση:

  • για κάθε νέα θέση πλήρους απασχόλησης που δημιουργείται σύμφωνα με το πρόγραμμα από εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, χορηγείται επιδότηση 1.200€ για 6 μήνες.
  • Για κάθε θέση μερικής απασχόλησης, η επιδότηση ανέρχεται στα 600€ για 6 μήνες.
  • Η σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου με διάρκεια μικρότερη από 6 μήνες επιδοτείται ανάλογα με τη διάρκεια της σύμβασης και το αν αυτή είναι πλήρης ή μερική.

Τρόπος καταβολής της επιδότησης:

  • Το 50% της επιδότησης ( 600€ στην πλήρη, 300€ στη μερική απασχόληση) καταβάλλεται απευθείας στον νεοπροσλαμβανόμενο νέο, σε έξι (6) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, επιπλέον του μηνιαίου μισθού του και ανεξαρτήτως του ύψους αυτού.
  • Το υπόλοιπο 50% της επιδότησης καταβάλλεται απευθείας στον εργοδότη του νεοπροσλαμβανόμενου νέου, για την κάλυψη μέρους της μισθολογικής δαπάνης.

Ρήτρα διατήρησης θέσεων εργασίας

Η επιχείρηση που επιθυμεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα, δηλώνει υπευθύνως στο ΕΡΓΑΝΗ ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, προσαυξημένο κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα. Σε περίπτωση παράβασης του όρου αυτού, η επιδότηση αναζητείται με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων.

Σχέση με άλλα προγράμματα:

  • Ο εργαζόμενος δεν μπορεί να ενταχθεί και στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή να τεθεί σε αναστολή, με εξαίρεση την περίπτωση υποχρεωτικής αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με διαταγή δημόσιας αρχής.
  • Αντίθετα μπορεί να ενταχθεί ο εργαζόμενος και στο πρόγραμμα επιδότησης εισφορών (πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων θέσεων εργασίας) του ν. 4726/2020.

Δείτε επίσεις

Σχετικά Άρθρα