ΑρχικήΠρογράμματαΠρογράμματα για ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης όλων σχεδόν των επιχειρήσεων

Προγράμματα για ενίσχυση της ψηφιακής αναβάθμισης όλων σχεδόν των επιχειρήσεων

Τα προγράμματα εντάσσονται στο ευρύτερο πρόγραμμα   “Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων” του «Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0»

Οι τίτλοι τους είναι 

«ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ»  και «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Τα «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» επιχορηγούν κυρίως την αγορά ή αναβάθμιση λογισμικού, πλατφόρμες επικοινωνίας, ηλεκτρονικό εμπόριο κλπ.  Η ενίσχυση κυμαίνεται ανάλογα με τις ΕΜΕ (Ετήσιες Μονάδες Εργασίας) του έτους 2021 και αρχίζει από 900,00 € στις επιχειρήσεις  με 0,01 ΕΜΕ και φθάνει στα 18.000,00 € στις επιχειρήσεις με πάνω από 50 ΕΜΕ

Οι «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ» επιχορηγούν κυρίως την αγορά σύγχρονων   POS, ΦΗΜ, ΦΤΜ, ΕΑΦΔΣΣ κλπ.

Οι γενικές προϋποθέσεις είναι οι επιχειρήσεις να έχουν ιδρυθεί  πριν  την 1-1-2022 και να μη δραστηριοποιούνται σε μη επιλέξιμους ΚΑΔ. Οι μη επιλέξιμοι ΚΑΔ είναι ελάχιστοι και κυρίως είναι ο πρωτογενής τομέας.

Η επιχορήγηση δίδεται με επιταγή (voucher) που εξαργυρώνεται  κατά την αγορά των ειδών από εξουσιοδοτημένο προμηθευτή.

Δείτε αναλυτικά τις επιλέξιμες δαπάνες, τα ποσά και ποσοστά επιχορήγησης ανά κατηγορία επιχείρησης καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο..

Για «ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ»

Για «ΨΗΦΙΑΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΜΕ» 

Δείτε επίσεις

Σχετικά Άρθρα