ΑρχικήΑνακοινώσειςΠαράταση θητείας των οργάνων διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι και την 31.10.2021

Παράταση θητείας των οργάνων διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι και την 31.10.2021

Σύμφωνα με το ν. 4790/2021 και συγκεκριμένα με το άρθρο 90, παρατείνεται η θητεία των οργάνων διοίκησης των συνδικαλιστικών οργανώσεων μέχρι και την 31.10.2021,από τη μέχρι τώρα εν ισχύ παράταση της 30ης Ιουνίου.

Επίσης η σύγκληση και η λειτουργία των Γενικών Συνελεύσεων των σωματείων ρυθμίζονται από το άρθρο 5 του νόμου 1712/87 επομένως ΔΕΝ μπορούν να διεξαχθούν αρχαιρεσίες με την χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων απομακρυσμένης συμμετοχής των μελών.

” Άρθρο 90″  

Παράταση θητείας οργάνων διοίκησης  

Η θητεία των διοικητικών συμβουλίων και των λοιπών καταστατικών οργάνων των πολιτιστικών,  αθλητικών, φιλανθρωπικών και άλλων σωματείων και συλλόγων, που έχουν συσταθεί και  λειτουργούν, σύμφωνα με τα άρθρα 78 και επ. του Αστικού Κώδικα, του Σώματος Ελλήνων  Προσκόπων (Σ.Ε.Π.), που έχει συσταθεί με τον ν. 1066/1917 (Α’ 268), των αθλητικών ενώσεων του  άρθρου 10 του ν. 2725/1999 (Α’ 121), καθώς και των επαγγελματικών οργανώσεων του  ν. 1712/1987 (Α’ 115), εφόσον έχει λήξει ή λήγει ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα  προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού  COVID-19 και εφόσον στο μεταξύ δεν έχουν διενεργηθεί ή δεν διενεργηθούν, σύμφωνα με τα  άρθρα 89 του παρόντος ή 45 του ν. 4778/2021 (Α’ 26), αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων  καταστατικών οργάνων, παρατείνεται, από την ημερομηνία λήξης της, έως την 31η.10.2021.». 

Δείτε επίσεις

Σχετικά Άρθρα