ΑρχικήΔράσειςΗλεκτρονικά βιβλία και myDATA: Οι τελευταίες εξελίξεις πριν την έναρξη λειτουργίας

Ηλεκτρονικά βιβλία και myDATA: Οι τελευταίες εξελίξεις πριν την έναρξη λειτουργίας

 Αναλυτική παρουσίαση των ηλεκτρονικών βιβλίων

·  Α.1138/2020,τρόπος διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA  από τους εκδότες.

·  Κρίσιμες ημερομηνίες διαβίβασης- Χρόνος χαρακτηρισμού αγορών και δαπανών από Λ/Φ.

ΟΜΙΛΗΤΗΣ

 Αντώνης Ντίνος,

Επιχειρησιακός Υπεύθυνος  my Data,

Προϊστάμενος Τμήματος Συντονισμού & Διοικητικής Υποστήριξης  Α.Α.Δ.Ε.

Δείτε επίσεις

Σχετικά Άρθρα