Εγγραφή νέου σωματείου- Απαραίτητα έγγραφα

 1. Αίτηση εγγραφής (για το υπόδειγμα της αίτησης πατήστε παρακάτω)

2. Καταστατικό

3. Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής των τελευταίων εκλογών (Απαραίτητη η παρουσία Δικαστικού Αντιπροσώπου)

4. Πρώτο και δεύτερο πρωτόκολλο ψηφοφορίας

5. Μητρώο μελών

6. Κατάσταση μελών Δ.Σ με διευθύνσεις και τηλέφωνα

7. Απόφαση Γ.Σ για την επιλογή της Κύριας και Δεύτερης Ομοσπονδίας στις οποίες ανήκουν.