Διοίκηση ΟΕΒΕΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεκάκης Χαράλαμπος
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σμυρνάκης Ιωάννης
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεξάκης Αντώνιος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λειβαδιωτάκης Νικόλαος
ΑΝ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αντωνακάκη Χαλβατζή Μαρία
ΤΑΜΙΑΣ: Πικράκη Αδαμαντία
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ-ΕΦΟΡΟΣ: Δαριβιανάκης Ηρακλής

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Δαφέρμος Βασίλειος
Δρετάκης Εμμανουήλ
Καργάκης Λυκούργος
Κουζούλογλου Χρήστος
Μανιώρος Ιωάννης
Σπυριδάκης Ηλίας
Σταυρουλάκης Κων/νος
Στεφανάκης Εμμανουήλ
Στριλιγκάς Κων/νος
Τζόρβας Παράσχος
Φανουράκη Πηνελόπη
Φραγκιαδάκης Κων/νος
Φυσαράκης Κων /νος
Ψαράκης Αριστείδης


Ελεγκτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεωργουδάκη Αικατερίνη
Αποστολάκης Εμμανουήλ
Κουγιουμουτζής Ζαχαρίας