Διοίκηση ΟΕΒΕΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λεκάκης Χαράλαμπος
Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σμυρνάκης Ιωάννης
Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλεξάκης Αντώνιος
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Λειβαδιωτάκης Νικόλαος
ΑΝ. ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φανουράκη Πηνελόπη
ΤΑΜΙΑΣ: Ψαράκης Αριστείδης
ΑΝΑΠΛ. ΤΑΜΙΑΣ-ΕΦΟΡΟΣ: Βλαχογιαννάκης Εμμανουήλ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Ανδρής Θεοδόσιος
Αντωνακάκη- Χαλβατζή Μαρία
Γεωργουδάκη Αικατερίνη
Γουρνιεζάκης Νικόλαος
Δαριβιανάκης Ηρακλής
Δατσέρης Εμμανουήλ
Καργάκης Λυκούργος
Μανιώρος Γιάννης
Μποτζάκης Ιωάννης
Οικονομάκης Σταύρος
Πλατάκης Μιχαήλ
Τούλης Βασίλειος
Φραγκιαδάκης Κων /νος
Χανιωτάκης Βαγγέλης


Ελεγκτική Επιτροπή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουζούλογλου Χρήστος
Φυσαράκης Κων/νος
Ρουμελιώτης Παντελεήμων