Έγκριση προγραμμάτων ΛΑΕΚ 1-25 έτους 2016

Mε την αριθμ. 3042/15-11-2016 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, εγκρίθηκαν τα παρακάτω προγράμματα για τα σωματεία – μέλη μας:

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΟΑΕΔ της 24/11/2016 το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί από 1/12/2016 – 30/3/2017.