header-ps1

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2810390708

Η επίδραση της κοινωνικο- οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία είναι αξιοσημείωτη. Η εργασιακή ανασφάλεια, η ανεργία,  η υπερχρέωση και η στεγαστική αβεβαιότητα αποτελούν ενδεικτικές καταστάσεις της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, που συντελούν στην ενίσχυση ενός γενικευμένου αισθήματος  ανασφάλειας, αβοηθησίας και αβεβαιότητας. Εν μέσω τέτοιων περιόδων έχει παρατηρηθεί το εξής «παράδοξο»: Ενώ οι απαιτήσεις σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας αυξάνονται, εξαιτίας των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, η παροχή τους μειώνεται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας συχνά καλούνται να καλύψουν αυτό το κενό, η απήχηση των οποίων είναι ευρεία κυρίως λόγω του χαμηλού τους κόστους, της εύκολης πρόσβασης καθώς και της διασφάλισης της ανωνυμίας. Η τηλεφωνική συνομιλία λοιπόν, λειτουργεί αφενός ως μέσο αποφόρτισης εντάσεων και αφετέρου ως κανάλι διοχέτευσης επιστημονικά έγκυρων πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας που πιθανόν να αναδύεται.
 
Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα και διαπιστώνοντας την έλλειψη τέτοιου είδους υπηρεσιών στην τοπική κοινωνίας της Κρήτης, η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η προέβη το 2012 στην σύσταση της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης (2810-390708). Παρά το γεγονός πως ο αρχικός σχεδιασμός της Γραμμής αφορούσε στα μέλη της ομοσπονδίας και στις οικογένειες αυτών, στα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, αναδείχθηκε η ανάγκη εξυπηρέτησης αιτούντων υποστήριξης τόσο από της ευρύτερη κοινωνίας της Κρήτης, όσο και από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 14:00, με αστική χρέωση από σταθερά και κινητά. Στελεχώνεται από ψυχολόγο και διασφαλίζεται το απόρρητο των συνομιλιών. 
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης παρέχει: 
  • Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη 
  • Συμβουλευτική
  • Επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση γύρω από ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και ασθένεια
  • Ενημέρωση και πιθανή παραπομπή σε Δημόσιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για περαιτέρω βοήθεια
Αρχές λειτουργίας της Γραμμής
  • Οι συνομιλίες δεν καταγράφονται και είναι εμπιστευτικές.
  • Δεν ζητείται κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο πέρα από εκείνα που είναι απαραίτητα τόσο για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης, όσο και την διεξαγωγής συμπερασμάτων με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της Γραμμής
  • Ο χειρισμός των θεμάτων διέπεται πάντα από σεβασμό στην προσωπικότητα, την διαφορετικότητα και στα δικαιώματα του ανθρώπου που καλεί. 
Σε ποιους απευθύνεται;
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης απευθύνεται σε οποιονδήποτε νιώθει την ανάγκη να μιλήσει και να ζητήσει υποστήριξη για ζητήματα ψυχικής υγείας που απασχολούν τον ίδιο ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του. 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

 

 

ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΑΣ

 ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ

 

Τα μόνα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα να αποποιούνται κάθε ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση που έχει επέλθει η κοινωνία μας είναι τα παιδιά. Όμως τα αντίκτυπα αυτής της κατάστασης επηρεάζουν  απόλυτα την καθημερινότητά τους από τα πρώτα τους βιολογικά και κοινωνικά βήματα.

                Σκοπός κάθε γονέα και κάθε συγγενή είναι πως το παιδί θα έχει μία ευτυχισμένη  παιδική ηλικία. Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια, η προσφορά της ευτυχίας εκφραζόταν σε μεγάλο βαθμό με υλικά αγαθά. Τώρα, σε μία διαχεόμενη οικονομική δυσκολία, τα υλικά αγαθά που εισάγονται σε ένα σπίτι έχουν αναγκαστικά μειωθεί. Πως δεν θα επηρεάσει αυτό τα παιδιά μας και εμάς;

                Το βασικότερο είναι να πιστέψουμε ότι μπορούμε να βοηθήσουμε το παιδί μας. Θέλει κουράγιο και πολύ υπομονή να δίνουμε σε δύσκολές μας στιγμές στήριγμα σε κάποιον άλλο, αλλά εδώ μιλάμε για τα ίδια μας τα παιδιά.

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ

 

Η Κατάθλιψη ως Κοινωνικό Φαινόμενο: Αλλοτρίωση

και Απάθεια

   Η κατάθλιψη μπορεί να μελετηθεί από διάφορες οπτικές. Η παρούσα παρουσίαση προσεγγίζει την κατανόηση της κατάθλιψης ως κοινωνικό φαινόμενο και όχι ως ατομική κατάσταση. Παραδοσιακά, η Κοινωνιολογία αναφέρεται σε σχετικά θέματα μέσα από την εξέταση του φαινομένου την αλλοτρίωσης. Μία συνέπεια της αλλοτρίωσης είναι και η απάθεια. Έτσι, προτείνεται η χρησιμοποίηση της απάθειας προς τα κοινά ως το μετρήσιμο μέγεθος που αντιπροσωπεύει την κατάθλιψη από κοινωνικής απόψεως. Η παρουσίαση ξεκινά με μία ανασκόπηση της χρήσης αυτών των εννοιών καθώς και αναφορά στο κοινωνικό πλαίσιο που τις καθορίζει. Ακολούθως γίνεται μια τοποθέτηση που συνδέει την έννοια της απάθειας προς τα κοινά και της αλλοτρίωσης. Συμπερασματικά η αύξηση της απάθειας προς τα κοινά σηματοδοτεί μεγαλύτερο επίπεδο αλλοτρίωσης και συνεπώς, κατάθλιψης. Η παρουσίαση κλείνει με προτάσεις για ποσοτικοποίηση αυτών των

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

 

   Είναι κοινή παραδοχή ότι η σημερινή κατάσταση δεν ήταν επουδενή επιλογή μας και δεν μπορούσε  να περάσει καν από το μυαλό των περισσοτέρων μας. Αυτή η οικονομική, κοινωνική και προσωπική κρίση ήρθε, δυστυχώς μπήκε για τα καλά στην καθημερινότητά μας και μάλλον δεν σκοπεύει να μας εγκαταλείψει σύντομα.

   Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Μείωση εισοδήματος, κλείσιμο καταστημάτων, ανεργία, ανέχεια στην εργασιακή ταπείνωση και γενικότερα όλοι οι οικονομικοί δείκτες σε πτώση. Αυτό όμως που είναι το πλέον ανησυχητικό είναι ότι και οι άνθρωποι γύρω μας είναι σε ελεύθερη συναισθηματική και ψυχολογική πτώση. Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός κοινωνικών ομάδων παραιτούνται από την προσπάθεια ανάκαμψης και παραμένουν αδρανείς αποδεχόμενοι την κατάσταση. Επόμενο, λοιπόν είναι η αύξηση των καταθλιπτικών συναισθημάτων, του υψηλού επιπέδου άγχους και πολλών άλλων ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων.

   Αυτό είναι όμως το ζητούμενο; Στο βωμό των οικονομικών δεικτών να χαθεί ο άνθρωπος; Να μεταμορφωθεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί απλά να επιβιώσει; Η απάντηση είναι απλή. ΟΧΙ. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να εξελιχθεί μέσα από αυτή την κρίση, να την αντιμετωπίσει ολόκληρος και όχι κατακερματισμένος, βγαίνοντας στο τέλος πιο ισχυρός.

   Αυτό όμως, δε μπορεί να συμβεί όταν χαθεί η έννοια του ατόμου. Είναι μια αρκετά καλή στιγμή να αφιερώσουμε χρόνο για τον εαυτό μας, να αναζητήσουμε βοήθεια και υποστήριξη από το περιβάλλον μας. Είναι η καλύτερη στιγμή για να δημιουργήσουμε, σε ηθικό κυρίως επίπεδο, ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και να υποστήριξης για αυτούς που έχουμε γύρω μας. Η στροφή προς τις προσωπικές συναισθηματικές μας ανάγκες και η αντιμετώπιση των όποιων ψυχολογικών δυσκολιών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αλλαγή σε πολλά επίπεδα της καθημερινότητας. Επιπλέον, η εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους γύρω μας οδηγεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και μακροπρόθεσμα στην συλλογικότερη αντιμετώπιση ουσιαστικών κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.

   Αυτό το σκοπό έχει και η δημιουργία από την Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. της ψυχολογικής γραμμής υποστήριξης και των υπολοίπων δράσεων που αυτή εμπεριέχει. Η έμπρακτη υποστήριξη της φράσης “Σ' αυτή τη μάχη δεν είσαι μόνος...”  στοχεύει στην αποτελεσματική ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης προς τα μέλη της ομοσπονδίας και τις οικογένειές τους.

 

ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ