header-ps1

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2810390708

Η επίδραση της κοινωνικο- οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία είναι αξιοσημείωτη. Η εργασιακή ανασφάλεια, η ανεργία,  η υπερχρέωση και η στεγαστική αβεβαιότητα αποτελούν ενδεικτικές καταστάσεις της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, που συντελούν στην ενίσχυση ενός γενικευμένου αισθήματος  ανασφάλειας, αβοηθησίας και αβεβαιότητας. Εν μέσω τέτοιων περιόδων έχει παρατηρηθεί το εξής «παράδοξο»: Ενώ οι απαιτήσεις σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας αυξάνονται, εξαιτίας των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, η παροχή τους μειώνεται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας συχνά καλούνται να καλύψουν αυτό το κενό, η απήχηση των οποίων είναι ευρεία κυρίως λόγω του χαμηλού τους κόστους, της εύκολης πρόσβασης καθώς και της διασφάλισης της ανωνυμίας. Η τηλεφωνική συνομιλία λοιπόν, λειτουργεί αφενός ως μέσο αποφόρτισης εντάσεων και αφετέρου ως κανάλι διοχέτευσης επιστημονικά έγκυρων πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας που πιθανόν να αναδύεται.
 
Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα και διαπιστώνοντας την έλλειψη τέτοιου είδους υπηρεσιών στην τοπική κοινωνίας της Κρήτης, η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η προέβη το 2012 στην σύσταση της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης (2810-390708). Παρά το γεγονός πως ο αρχικός σχεδιασμός της Γραμμής αφορούσε στα μέλη της ομοσπονδίας και στις οικογένειες αυτών, στα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, αναδείχθηκε η ανάγκη εξυπηρέτησης αιτούντων υποστήριξης τόσο από της ευρύτερη κοινωνίας της Κρήτης, όσο και από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 14:00, με αστική χρέωση από σταθερά και κινητά. Στελεχώνεται από ψυχολόγο και διασφαλίζεται το απόρρητο των συνομιλιών. 
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης παρέχει: 
  • Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη 
  • Συμβουλευτική
  • Επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση γύρω από ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και ασθένεια
  • Ενημέρωση και πιθανή παραπομπή σε Δημόσιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για περαιτέρω βοήθεια
Αρχές λειτουργίας της Γραμμής
  • Οι συνομιλίες δεν καταγράφονται και είναι εμπιστευτικές.
  • Δεν ζητείται κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο πέρα από εκείνα που είναι απαραίτητα τόσο για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης, όσο και την διεξαγωγής συμπερασμάτων με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της Γραμμής
  • Ο χειρισμός των θεμάτων διέπεται πάντα από σεβασμό στην προσωπικότητα, την διαφορετικότητα και στα δικαιώματα του ανθρώπου που καλεί. 
Σε ποιους απευθύνεται;
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης απευθύνεται σε οποιονδήποτε νιώθει την ανάγκη να μιλήσει και να ζητήσει υποστήριξη για ζητήματα ψυχικής υγείας που απασχολούν τον ίδιο ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του. 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ

ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ

 

   Είναι κοινή παραδοχή ότι η σημερινή κατάσταση δεν ήταν επουδενή επιλογή μας και δεν μπορούσε  να περάσει καν από το μυαλό των περισσοτέρων μας. Αυτή η οικονομική, κοινωνική και προσωπική κρίση ήρθε, δυστυχώς μπήκε για τα καλά στην καθημερινότητά μας και μάλλον δεν σκοπεύει να μας εγκαταλείψει σύντομα.

   Τα αποτελέσματα είναι γνωστά. Μείωση εισοδήματος, κλείσιμο καταστημάτων, ανεργία, ανέχεια στην εργασιακή ταπείνωση και γενικότερα όλοι οι οικονομικοί δείκτες σε πτώση. Αυτό όμως που είναι το πλέον ανησυχητικό είναι ότι και οι άνθρωποι γύρω μας είναι σε ελεύθερη συναισθηματική και ψυχολογική πτώση. Ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός κοινωνικών ομάδων παραιτούνται από την προσπάθεια ανάκαμψης και παραμένουν αδρανείς αποδεχόμενοι την κατάσταση. Επόμενο, λοιπόν είναι η αύξηση των καταθλιπτικών συναισθημάτων, του υψηλού επιπέδου άγχους και πολλών άλλων ψυχοπαθολογικών συμπτωμάτων.

   Αυτό είναι όμως το ζητούμενο; Στο βωμό των οικονομικών δεικτών να χαθεί ο άνθρωπος; Να μεταμορφωθεί σε κάτι το οποίο προσπαθεί απλά να επιβιώσει; Η απάντηση είναι απλή. ΟΧΙ. Το ζητούμενο είναι ο άνθρωπος να εξελιχθεί μέσα από αυτή την κρίση, να την αντιμετωπίσει ολόκληρος και όχι κατακερματισμένος, βγαίνοντας στο τέλος πιο ισχυρός.

   Αυτό όμως, δε μπορεί να συμβεί όταν χαθεί η έννοια του ατόμου. Είναι μια αρκετά καλή στιγμή να αφιερώσουμε χρόνο για τον εαυτό μας, να αναζητήσουμε βοήθεια και υποστήριξη από το περιβάλλον μας. Είναι η καλύτερη στιγμή για να δημιουργήσουμε, σε ηθικό κυρίως επίπεδο, ένα πλαίσιο αλληλεγγύης και να υποστήριξης για αυτούς που έχουμε γύρω μας. Η στροφή προς τις προσωπικές συναισθηματικές μας ανάγκες και η αντιμετώπιση των όποιων ψυχολογικών δυσκολιών μπορεί να αποτελέσει τη βάση για αλλαγή σε πολλά επίπεδα της καθημερινότητας. Επιπλέον, η εκδήλωση αλληλεγγύης προς τους γύρω μας οδηγεί στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και μακροπρόθεσμα στην συλλογικότερη αντιμετώπιση ουσιαστικών κοινωνικών και οικονομικών δυσκολιών.

   Αυτό το σκοπό έχει και η δημιουργία από την Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η. της ψυχολογικής γραμμής υποστήριξης και των υπολοίπων δράσεων που αυτή εμπεριέχει. Η έμπρακτη υποστήριξη της φράσης “Σ' αυτή τη μάχη δεν είσαι μόνος...”  στοχεύει στην αποτελεσματική ενίσχυση του αισθήματος αλληλεγγύης προς τα μέλη της ομοσπονδίας και τις οικογένειές τους.

 

ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ

 

Η κατάθλιψη των γιορτών...

Τα Χριστούγεννα ως ετήσια γιορτή της Γέννησης του Χριστού και ευρύτερα το σύνολο των  γιορτών από την ημέρα της Γεννήσεως έως τα Θεοφάνεια βιώνονται διαφορετικά από κάθε άνθρωπο σε συνάρτηση με την προσωπική ιστορία του. Ενώ τα Χριστούγεννα θεωρούνται  η κατεξοχήν πλέον αγαπημένη περίοδος του χρόνου , η περίοδος της οικογένειας, της ατομικής χαράς και της συλλογικής ευτυχίας, της ανταλλαγής δώρων, των επισκέψεων, των εντόνων συναισθημάτων, των σχολικών διακοπών και της αποχής από το επάγγελμα ειδικά στη σύγχρονη εποχή της γενικότερης οικονομικής κρίσης ως σκέψη και μόνο μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη για ορισμένους συνανθρώπους μας.

ΤΟ ΣΤΡΕΣΣ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ

 

 Τι είναι στρες και τι προκαλεί στο παιδί

Ως ενήλικες έχουμε την τάση να πιστεύουμε ότι τα παιδιά ζουν σ’έναν κόσμο ανέμελο, απαλλαγμένο από άγχος και στενοχώριες. Στην πραγματικότητα συμβαίνει συχνά το αντίθετο. Ακόμη και τα πολύ μικρά παιδιά αισθάνονται συχνά άγχος και ανησυχούν για πολλούς λόγους, άλλα σε μικρότερο και άλλα σε μεγαλύτερο βαθμό και ένταση. Το στρες είναι το συνδυασμένο αποτέλεσμα των απαιτήσεων που ασκούνται πάνω στο άτομο και της ικανότητάς του να ανταποκριθεί σ’αυτές ικανοποιητικά. Οι παράγοντες που προκαλούν τέτοιες πιέσεις-απαιτήσεις μπορεί να προέρχονται τόσο από το εξωτερικό περιβάλλον (δηλ. την οικογένεια, τους φίλους, το σχολείο), όσο κι από τον ίδιο του τον εαυτό. Μάλιστα, οι πιέσεις που δέχεται το παιδί από τον εαυτό του μπορεί να είναι και οι πιο σημαντικές.

Περισσότερα Άρθρα...