header-ps1

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2810390708

Η επίδραση της κοινωνικο- οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία είναι αξιοσημείωτη. Η εργασιακή ανασφάλεια, η ανεργία,  η υπερχρέωση και η στεγαστική αβεβαιότητα αποτελούν ενδεικτικές καταστάσεις της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, που συντελούν στην ενίσχυση ενός γενικευμένου αισθήματος  ανασφάλειας, αβοηθησίας και αβεβαιότητας. Εν μέσω τέτοιων περιόδων έχει παρατηρηθεί το εξής «παράδοξο»: Ενώ οι απαιτήσεις σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας αυξάνονται, εξαιτίας των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, η παροχή τους μειώνεται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας συχνά καλούνται να καλύψουν αυτό το κενό, η απήχηση των οποίων είναι ευρεία κυρίως λόγω του χαμηλού τους κόστους, της εύκολης πρόσβασης καθώς και της διασφάλισης της ανωνυμίας. Η τηλεφωνική συνομιλία λοιπόν, λειτουργεί αφενός ως μέσο αποφόρτισης εντάσεων και αφετέρου ως κανάλι διοχέτευσης επιστημονικά έγκυρων πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας που πιθανόν να αναδύεται.
 
Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα και διαπιστώνοντας την έλλειψη τέτοιου είδους υπηρεσιών στην τοπική κοινωνίας της Κρήτης, η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η προέβη το 2012 στην σύσταση της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης (2810-390708). Παρά το γεγονός πως ο αρχικός σχεδιασμός της Γραμμής αφορούσε στα μέλη της ομοσπονδίας και στις οικογένειες αυτών, στα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, αναδείχθηκε η ανάγκη εξυπηρέτησης αιτούντων υποστήριξης τόσο από της ευρύτερη κοινωνίας της Κρήτης, όσο και από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 14:00, με αστική χρέωση από σταθερά και κινητά. Στελεχώνεται από ψυχολόγο και διασφαλίζεται το απόρρητο των συνομιλιών. 
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης παρέχει: 
  • Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη 
  • Συμβουλευτική
  • Επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση γύρω από ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και ασθένεια
  • Ενημέρωση και πιθανή παραπομπή σε Δημόσιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για περαιτέρω βοήθεια
Αρχές λειτουργίας της Γραμμής
  • Οι συνομιλίες δεν καταγράφονται και είναι εμπιστευτικές.
  • Δεν ζητείται κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο πέρα από εκείνα που είναι απαραίτητα τόσο για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης, όσο και την διεξαγωγής συμπερασμάτων με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της Γραμμής
  • Ο χειρισμός των θεμάτων διέπεται πάντα από σεβασμό στην προσωπικότητα, την διαφορετικότητα και στα δικαιώματα του ανθρώπου που καλεί. 
Σε ποιους απευθύνεται;
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης απευθύνεται σε οποιονδήποτε νιώθει την ανάγκη να μιλήσει και να ζητήσει υποστήριξη για ζητήματα ψυχικής υγείας που απασχολούν τον ίδιο ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του. 

Σύνδρομο εργασιακής εξουθένωσης (burnout)

             Πολλοί ειδικοί θεωρούν αυτή τη συχνά παρατηρούμενη επαγγελματική εξάντληση ως τη ‘’ψυχική νόσο της εποχής΄΄. Στις βιομηχανοποιημένες κοινωνίες της ανοιχτής παγκόσμιας αγοράς, αρκετοί επαγγελματίες γίνονται τα ‘’θύματα’’ των επαγγελματικών προσδοκιών τους αλλά και των σύγχρονων εργασιακών συνθηκών.

           Ο όρος ‘’επαγγελματική εξουθένωση’’ (burnout) εκφράζει την επιμένουσα ψυχοσωματική καταπόνηση του εργαζόμενου και την εξάντληση κάθε προσωπικού ψυχοσυναισθηματικού αποθέματος κατά τη προσπάθεια προσαρμογής και ανταπόκρισης στις απαιτήσεις της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Ο πάσχων εργαζόμενος συνήθως εργάζεται διαρκώς σε έντονους ρυθμούς και κάτω από πίεση, ενώ δεν έχει καλές σχέσεις με τους συναδέλφους του, δεν ικανοποιείται με τα όσα του δίνει η δουλειά (αμοιβή, ηθική ενίσχυση, κοινωνική αναγνώριση), χάνει τη δημιουργικότητα του, σταδιακά και την αποδοτικότητα του και τελικώς χάνει κάθε κίνητρο επαγγελματικής εξέλιξης. Συνήθως αυτός ο επαγγελματίας έχει μπει με μεγάλες προσδοκίες στον εργασιακό στίβο, τις οποίες βλέπει να διαψεύδονται.

           Ο επαγγελματίας που βρίσκεται σ’αυτή τη ψυχολογική κατάσταση εμφανίζει περιοδικά ποικίλα συμπτώματα και δυσλειτουργίες στη καθημερινότητα του. Κάποια από αυτά πιθανά να μονιμοποιηθούν ως σταθερά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, εάν ο ίδιος δεν τα αναγνωρίσει και δεν τα αντιμετωπίσει εγκαίρως με τη βοήθεια ειδικού.

         Το άτομο με το συγκεκριμένο ψυχολογικό προφίλ πιθανώς να εμφανίσει τάσεις κοινωνικής απόσυρσης, αποπροσωποποίηση, ευερεθιστότητα, εκρήξεις θυμού, μόνιμη κόπωση, μείωση του ενδιαφέροντος για τη ζωή και συνακόλουθη κατάθλιψη, έντονο και επίμονο στρες. Συχνά χάνει την αυτοπεποίθηση του, σταματά να σχεδιάζει το αύριο και να θέτει νέους στόχους. Η ψυχοσυναισθηματική του κατάσταση επηρεάζει τις διαπροσωπικές του σχέσεις, την κοινωνικότητα και τη σεξουαλικότητα του, ενώ εμφανίζει και σωματικά συμπτώματα όπως κεφαλαλγίες, υψηλή πίεση, γαστρεντερολογικά προβλήματα και δυσλειτουργίες στη ποιότητα του ύπνου και στη λήψη τροφής και ουσιών (συχνή η κατάχρηση αλκοόλ και χαπιών).

         Για να αντιμετωπιστεί η εργασιακή εξουθένωση πρέπει να αναγνωριστεί απ’τον ίδιο τον πάσχοντα, o οποίος και θα αποφασίσει να δράσει για να απαλλαγεί απ’ το ψυχολογικό φορτίο. Αφού παραδεχτεί το πρόβλημα θα πρέπει να το ανακοινώσει στο άμεσο περιβάλλον του και εάν είναι υπάλληλος, να το αναφέρει στον οργανισμό όπου εργάζεται. Εάν ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να αφήσει πίσω του αυτή τη παθογόνα κατάσταση θα πρέπει να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στη προσωπική και κοινωνική του ζωή και να επανασυνδεθεί με τα πρόσωπα και τις δραστηριότητες που τον τροφοδοτούσαν κάποτε με ευχάριστα συναισθήματα. Ακόμη θα πρέπει να αναζητήσει στήριξη για αυτό το σημαντικό νέο βήμα από συναδέλφους, φίλους και οικογένεια .

Ραμπαλάκος Γιάννης – Ψυχολόγος

 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΟΒΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ

         Οι αυξανόμενες απαιτήσεις του κοινωνικού μας ρόλου και οι ραγδαίοι ρυθμοί εξέλιξης της συλλογικής πραγματικότητας, προκαλούν σε πολλούς δυσκολίες προσαρμογής και επίτευξης στο επίπεδο των κοινωνικών τους στόχων με συνέπεια το έντονο άγχος και τα φοβικά συμπτώματα. Αντιμέτωπος με μια απαιτητική ή μη κοινωνική περίσταση, κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώσει κάποια στιγμή έντονη ντροπή, φόβο ή αγωνία, όντας στο επίκεντρο κριτικής ή και αποδοκιμασίας από τρίτους, λόγω κάποιου σφάλματος ή παρανόησης. Όταν αυτή η φορτική ψυχοσυναισθηματική κατάσταση επαναλαμβάνεται συχνά και βιώνεται σε υπερβολικό βαθμό και χωρίς αντικειμενικό λόγο προκαλώντας αρνητικές επιπτώσεις στη καθημερινή ζωή και τη λειτουργικότητα του ατόμου, τότε ίσως πρέπει να διαγνωστεί Κοινωνική Φοβία και να αντιμετωπιστεί με συστηματικό και μεθοδευμένο τρόπο.

         Αυτού του είδους η φοβία αφορά στις καθημερινές κοινωνικές περιστάσεις και είναι κατά βάση υπερβολική και παράλογη. Το άτομο που τη βιώνει σε παθολογικό βαθμό, κυριαρχείται απ’τη βεβαιότητα πως θα έρθει σε άβολη, ντροπιαστική θέση ενώπιων άλλων που θα τον επικρίνουν αυστηρά. Μπορεί να εμφανίζεται κατά τη συνομιλία με έναν ‘’σημαντικό άλλο’’, τη δημόσια εκφορά λόγου, την αυτοπαρουσίαση σε αγνώστους, τη συμμετοχή σε δημόσιες εκδηλώσεις (γιορτές, συγκεντρώσεις), κατά το γεύμα ή όποια άλλη συνήθη δραστηριότητα σε δημόσια θέα.

         Η έκθεση στην οδυνηρή για το άτομο κοινωνική περίσταση προκαλεί ποικίλα συμπτώματα που εντείνουν τη δυσλειτουργική αυτοεικόνα του. Σε σωματικό επίπεδο είναι πιθανό να εμφανίσει εφίδρωση, τρεμούλιασμα, ταχυκαρδία και ζάλη ή δύσπνοια, συμπτώματα που ομοιάζουν μ’αυτά της Κρίσης Πανικού. Στη συμπεριφορά του διάχυτη είναι η νευρικότητα, η μειωμένη δραστηριότητα, η αποφυγή συνομιλίας ή/και βλεμματικής επαφής , η βιασύνη και η πιθανή εσπευσμένη εγκατάλειψη του χώρου.

         Για να αποφύγει την αναβίωση τέτοιου τύπου συμπτωμάτων, ο ασθενής επιλέγει σταδιακά να μην εμπλέκεται σε αγχογόνες κοινωνικές περιστάσεις, υπονομεύοντας περεταίρω τη λειτουργικότητα του και ανατροφοδοτώντας το φαύλο κύκλο της διαταραχής, οδηγούμενος κατά συνέπεια στη κοινωνική απόσυρση/απομόνωση. Η διαδικασία αυτή του στερεί τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ουσιαστικές ανθρώπινες σχέσεις αλλά και σε ωφέλιμες γνωριμίες που θα τον βοηθούσαν στο επίπεδο της επαγγελματικής δικτύωσης. Τελικά, η αποφευκτική στάση του ατόμου με κοινωνική φοβία επιφέρει μείωση της αυτοεκτίμησης και της δυνατότητας να βιώσει ευχάριστα συναισθήματα στη καθημερινότητα οδηγώντας σε παρατεταμένη καταθλιπτική διάθεση.

       Η Κ.Φ. είναι η δεύτερη πιο συχνή διαταραχή άγχους μετά την αγοραφοβία και συναντάται εξίσου και στα δύο φύλα. Εμφανίζεται συνήθως από τα πρώτα χρόνια της εφηβείας, περίοδος όπου αναμένεται έντονη κοινωνικοποίηση του νέου ατόμου. Το κοινωνικοφοβικό άτομο παρουσιάζει κατά κανόνα και άλλα προβλήματα ψυχολογικής φύσης, όπως έντονο στρες και διαταραχές της διάθεσης. Απαραίτητη κρίνεται η αναγνώριση του προβλήματος από το άτομο, η στήριξη του άμεσου περιβάλλοντος και η αναζήτηση της κατάλληλης θεραπείας.

Ραμπαλάκος Γιάννης – Ψυχολόγος

 

ΕΦΗΒΕΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΙ

 

Εφηβεία και βαθμοί στο σχολείο

teen school

Πολλοί γονείς δίνουν εξαιρετική βαρύτητα στη βαθμολογία, γιατί πιστεύουν ότι έτσι το παιδί τους θα επιβιώσει πιο εύκολα στους δύσκολους καιρούς μας. Aυτό το συμπέρασμα, όμως, είναι σωστό μόνο εν μέρει. Η καλή βαθμολογία του εφήβου είναι σημαντική, αλλά δεν αποτελεί και πανάκεια.

Aν, απεναντίας, οι καλοί βαθμοί έχουν αποκτηθεί ύστερα από ασφυκτικές πιέσεις των γονιών, τότε το παιδί είναι πολύ πιθανό στην εφηβεία να αντιδράσει και να αρχίσει μια καθοδική βαθμολογική πορεία.

Kαλό είναι όταν οι επιδόσεις «πέφτουν» οι γονείς να εξετάζουν με ψυχραιμία την κατάσταση και να προσέχουν διπλά τη συμπεριφορά τους.

Από την Αλεξάνδρα Καππάτου Ψυχολόγο - Παιδοψυχολόγο

Aν δεν αντιμετωπίσουν την κατάσταση υπομονετικά και θετικά, ίσως χάσουν τελείως τη δυνατότητα να στηρίξουν το παιδί τους.

Γιατί πέφτουν οι βαθμοί

H χαμηλή επίδοση στο σχολείο μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους. Συνήθως αποτελεί αντίδραση στην εσωτερική και εξωτερική πίεση που αισθάνονται οι έφηβοι. Άλλες φορές είναι αποτέλεσμα του γεγονότος ότι μέσα στη γενική αναστάτωσή τους δίνουν για κάποιες περιόδους άλλες προτεραιότητες, οπότε οι βαθμοί έρχονται μοιραία σε δεύτερη μοίρα. Aυτές οι «πτώσεις» στην επίδοση είναι κατά κανόνα παροδικές.

Yπάρχουν όμως και άλλοι λόγοι για τους οποίους πέφτουν οι βαθμοί και σε αυτές τις περιπτώσεις το παιδί θα χρειαστεί ίσως βοήθεια.

- Όταν το παιδί βρίσκεται σε μεταβατική φάση εξαιτίας της αλλαγής σχολείου ή βαθμίδας, πρόβλημα που παρουσιάζεται συνήθως στην A’ Γυμνασίου και την A’ Λυκείου λόγω πολλών ριζικών αλλαγών στο περιβάλλον και στον τρόπο διδασκαλίας που πιθανόν επηρεάζουν τη σχολική του επίδοση.

- Σε κάποιες περιπτώσεις οι χαμηλοί βαθμοί αποτελούν εκδήλωση της έλλειψης προσωπικού κινήτρου για καλές επιδόσεις που κρυβόταν καλά μέχρι εδώ. Tο παιδί δείχνει ολοφάνερα ότι οι βαθμοί δεν του προσφέρουν καμία ικανοποίηση.

- Oι χαμηλοί βαθμοί μπορεί να είναι συνέπεια του υπερβολικού άγχους του παιδιού. Tο παιδί θεωρεί αποδεκτό μόνο το τέλειο, οπότε παραιτείται της προσπάθειας πλήρως και αρνείται να παλέψει για το μέτριο.

- Όταν δημιουργεί σχέσεις με παιδιά που δε διαβάζουν και έχουν διαφορετικά πρότυπα, ίσως το παιδί θέλει να εξομοιωθεί με τους φίλους του για να είναι αποδεκτό στην παρέα τους.

- Όταν αντιδρά στη συμπεριφορά των γονιών. Tο παιδί «ζητά» με τους χαμηλούς βαθμούς του να περάσει μήνυμα στους γονείς του. Για παράδειγμα, από τους αυταρχικούς γονείς απαιτεί περισσότερες πρωτοβουλίες και ελευθερίες, από τους χωρισμένους περισσότερη ισορροπία κ.λπ.

- Προβλήματα που αντιμετωπίζει η οικογένεια (οικονομικές δυσπραγίες, διαζύγιο γονιών κ.λπ.) μπορεί έμμεσα να προκαλέσουν πτώση των βαθμών.

- Kάποια παιδιά μπορεί να έχουν μαθησιακές δυσκολίες που στο δημοτικό πέρασαν απαρατήρητες.

- Άλλα παρουσιάζουν κάμψη λόγω ήπιας ή σοβαρής κατάθλιψης.

- Σε μερικές περιπτώσεις το παιδί παρουσιάζει απότομη πτώση και αλλαγή συμπεριφοράς εν γένει, αν έχει εμπλακεί σε χρήση ουσιών.

- Έλλειψη προτύπου όταν δε διαβάζουν ποτέ οι γονείς.

paizotopos.gr