header-ps1

ΓΡΑΜΜΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 2810390708

Η επίδραση της κοινωνικο- οικονομικής κρίσης στην ψυχική υγεία είναι αξιοσημείωτη. Η εργασιακή ανασφάλεια, η ανεργία,  η υπερχρέωση και η στεγαστική αβεβαιότητα αποτελούν ενδεικτικές καταστάσεις της σημερινής ελληνικής πραγματικότητας, που συντελούν στην ενίσχυση ενός γενικευμένου αισθήματος  ανασφάλειας, αβοηθησίας και αβεβαιότητας. Εν μέσω τέτοιων περιόδων έχει παρατηρηθεί το εξής «παράδοξο»: Ενώ οι απαιτήσεις σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας αυξάνονται, εξαιτίας των περικοπών στις κοινωνικές δαπάνες, η παροχή τους μειώνεται. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι τηλεφωνικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας συχνά καλούνται να καλύψουν αυτό το κενό, η απήχηση των οποίων είναι ευρεία κυρίως λόγω του χαμηλού τους κόστους, της εύκολης πρόσβασης καθώς και της διασφάλισης της ανωνυμίας. Η τηλεφωνική συνομιλία λοιπόν, λειτουργεί αφενός ως μέσο αποφόρτισης εντάσεων και αφετέρου ως κανάλι διοχέτευσης επιστημονικά έγκυρων πληροφοριών σχετικά με ζητήματα που άπτονται της ψυχικής υγείας με σκοπό την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ψυχοπαθολογίας που πιθανόν να αναδύεται.
 
Λαμβάνοντας υπόψιν τα προαναφερθέντα και διαπιστώνοντας την έλλειψη τέτοιου είδους υπηρεσιών στην τοπική κοινωνίας της Κρήτης, η Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η προέβη το 2012 στην σύσταση της Γραμμής Ψυχολογικής Υποστήριξης (2810-390708). Παρά το γεγονός πως ο αρχικός σχεδιασμός της Γραμμής αφορούσε στα μέλη της ομοσπονδίας και στις οικογένειες αυτών, στα χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας, αναδείχθηκε η ανάγκη εξυπηρέτησης αιτούντων υποστήριξης τόσο από της ευρύτερη κοινωνίας της Κρήτης, όσο και από τον υπόλοιπο ελλαδικό χώρο.
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης λειτουργεί από Δευτέρα έως Παρασκευή, 10:00 – 14:00, με αστική χρέωση από σταθερά και κινητά. Στελεχώνεται από ψυχολόγο και διασφαλίζεται το απόρρητο των συνομιλιών. 
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης παρέχει: 
 • Ψυχολογική και συναισθηματική στήριξη 
 • Συμβουλευτική
 • Επιστημονικά τεκμηριωμένη πληροφόρηση γύρω από ζητήματα που αφορούν στην ψυχική υγεία και ασθένεια
 • Ενημέρωση και πιθανή παραπομπή σε Δημόσιες Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας για περαιτέρω βοήθεια
Αρχές λειτουργίας της Γραμμής
 • Οι συνομιλίες δεν καταγράφονται και είναι εμπιστευτικές.
 • Δεν ζητείται κανένα άλλο προσωπικό στοιχείο πέρα από εκείνα που είναι απαραίτητα τόσο για την παροχή της κατάλληλης υποστήριξης, όσο και την διεξαγωγής συμπερασμάτων με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών της Γραμμής
 • Ο χειρισμός των θεμάτων διέπεται πάντα από σεβασμό στην προσωπικότητα, την διαφορετικότητα και στα δικαιώματα του ανθρώπου που καλεί. 
Σε ποιους απευθύνεται;
 
Η Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης απευθύνεται σε οποιονδήποτε νιώθει την ανάγκη να μιλήσει και να ζητήσει υποστήριξη για ζητήματα ψυχικής υγείας που απασχολούν τον ίδιο ή πρόσωπα του περιβάλλοντός του. 

ΗΘΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα τελευταία χρόνια στους εργασιακούς χώρους συναντάμε ολοένα και περισσότερο το φαινόμενο του συνδρόμου mobbing με αποτέλεσμα και στην Ελλάδα να γίνεται όλο και πιο γνωστό.

Τι είναι το mobbing?

Mε τον όρο mobbing (ο όρος προέρχεται από το αγγλικό ρήμα mob που σημαίνει επιτίθεμαι, ενοχλώ) ορίζεται η παρενόχληση στο χώρο εργασίας όπως και κάθε καταχρηστική συμπεριφορά που εκδηλώνεται με λόγια, πράξεις, γραπτά μηνύματα και μπορεί να ζημιώσει την προσωπικότητα, την αξιοπρέπεια ή τη σωματική ή ψυχική ακεραιότητα του ατόμου, να θέσει σε κίνδυνο την εργασία του ή να διαταράξει το εργασιακό κλίμα.
Η ψυχολογική βία στον εργασιακό χώρο λαμβάνει χώρα όταν μια ομάδα εργαζομένων συσπειρώνεται και δεσμεύεται σε μια συνεχή τελετουργία κατηγοριών, συναισθηματικής κακοποίησης, γενικότερης παρενόχλησης και αποκλεισμού, προκειμένου να ασκήσει πίεση σε ένα στοχευμένο συνάδελφο. Ο σκοπός, η χρονική διάρκεια, η συχνότητα των ενεργειών και η σχέση εξουσίας θύτη-θύματος είναι τα στοιχεία που σκιαγραφούν το φόντο του φαινομένου.
Σε αντίθεση με το “bullying” που επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στη σωματική βία, το “mobbing” απευθύνεται κυρίως στην προσωπικότητα του ατόμου με τη μορφή της ψυχολογικής ταπείνωσης, της ηθικής αποδυνάμωσης και του εκφοβισμού του εργαζομένου στο χώρο εργασίας, αυξάνοντας το εργασιακό στρες και έχοντας πολλαπλά αποτελέσματα σε προσωπικό επίπεδο αλλά και στην παραγωγικότητα και αποδοτικότητα του εργαζομένου.

Mobbing και ψυχολογικές επιπτώσεις στο άτομο.

Το mobbing, ως εσκεμμένη ηθική παρενόχληση στους χώρους εργασίας, προκαλεί την εκδήλωση ψυχικών και σωματικών νοσημάτων και φθάνει ως την πρόκληση διαταραχών ύπνου, κατάθλιψης, επιθετικότητας, σωματικής κόπωσης ή ακόμα και τάσεων αυτοκτονίας.
Πιο συγκεκριμένα το θύμα της ηθικής-ψυχολογικής παρενόχλησης καταβάλλεται από συναισθήματα:

 •   Άγχους
 •   Έντονου θυμού
 • Αυτό-αμφισβήτησης
 • Ταπείνωσης
 • Ανικανότητας
 • Ντροπής
 • Απόγνωσης και δυστυχίας.

Τα οποία μπορεί να εκφραστούν με μελαγχολία/κατάθλιψη, άγχος, επιθετικότητα, χαμηλή εργασιακή απόδοση, δυσκολία συνεργασίας, καταχρήσεις κ.α.

Τα συνήθη σωματικά συμπτώματα που έπονται της οργανικής και ψυχικής εξάντλησης είναι διαταραχές ύπνου, πονοκέφαλοι, ημικρανίες, κόπωση, διαταραχές εμμήνου ρήσεως, νευρικές συσπάσεις, κνησμοί, υπόταση/υπέρταση κ.α. (Σάκουλα, Μπελαλή & Σταθαρού, 2014).

Επίσης, οι φοβίες που συνεπάγονται της εκφοβιστικής εμπειρίας προσβάλλουν τον κοινωνικό και οικογενειακό ρόλο του εργαζομένου, καθώς επιδρούν καταλυτικά

 •   στην επικοινωνία,
 •   τις οικείες επαφές,
 •   τη σεξουαλικότητα,
 •   τη γονική ή συζυγική λειτουργικότητα. Η απώλεια της εργασίας (από απόλυση ή παραίτηση) συνοδεύεται με οικονομικές δυσκολίες και αισθήματα αδυναμίας εκπλήρωσης καθηκόντων.

Τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου

Ο εργαζόμενος είναι σε θέση να αντιδράσει χωρίς εξωτερική υποστήριξη με τους παρακάτω τρόπους:

1.Προσδιορίζοντας και εξωτερικεύοντας το πρόβλημα.
2.Ενημερώνοντας το οικογενειακό και κοινωνικό περιβάλλον, με σκοπό να        κατανοήσουν την κατάσταση και να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση.
3.Καταγράφοντας τις εκφοβιστικές συμπεριφορές που έχει εισπράξει.
4.Αναφορά των γεγονότων στους προϊσταμένους.
5.Αντιμετωπίζοντας άμεσα τους εκφοβιστές.
6.Τέλος, με ενημέρωση για το νομικό πλαίσιο υποστήριξης.

Εν κατακλείδι, εργαζόμενος που παρενοχλείται πρέπει να επανακτήσει την αυτοεκτίµησή του και να ισχυροποιήσει την αλληλεγγύη, συζητώντας το πρόβλημα με συναδέλφους και προϊσταμένους, δημιουργώντας έτσι δεσμούς υποστήριξης και συνοχής. Μολονότι συνιστάται αυτή η τακτική αντιμετώπισης, πολλές φορές το θύμα είναι ψυχικά και σωματικά εξαντλημένο, προκειμένου να προβεί σε κάθε είδους ενέργεια. Σε αυτές τις περιπτώσεις επιδιώκεται ψυχολογική υποστήριξη, η οποία επιτυγχάνεται µέσω της συμβουλευτικής και της γνωσιακής
συμπεριφοριστικής θεραπείας.

                                                                                                                                                                                                          Μαράκη Μαρία – Ψυχολόγος

Πώς να φροντίσετε ένα άτομο με Alzheimer

Η φροντίδα ενός ατόμου που πάσχει από Alzheimer μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, αλλά υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να αντιμετωπίσει κανείς την κατάσταση.

Παρακάτω αναγράφονται  μερικές πρακτικές συμβουλές που απευθύνονται σε συγγενείς και όσους φροντίζουν άτομα που πάσχουν από Alzheimer προκειμένου να τους βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της νόσου:

Δημιουργήστε συνήθειες αλλά κρατήστε τα πράγματα φυσιολογικά

Μια συνήθεια μπορεί να μειώσει τις αποφάσεις που χρειάζεται να λαμβάνει κανείς σε καθημερινή βάση και να εξασφαλίσει μια στοιχειώδη τάξη και δομή σε μια κατά τα άλλα πολύπλοκη ζωή. Η ρουτίνα μπορεί να αντιπροσωπεύει την ασφάλεια στη ζωή του ατόμου που πάσχει από Alzheimer, αλλά, αν και είναι βοηθητική, είναι σημαντικό τα πράγματα να διατηρηθούν όσο το δυνατόν πιο φυσιολογικά. Παρόλη την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του ατόμου θα πρέπει κανείς να προσπαθεί να του/της συμπεριφέρεται όπως ακριβώς και πριν την εκδήλωση της νόσου.

Υποστηρίξτε την ανεξαρτησία του ατόμου

Είναι αναγκαίο το άτομο να διατηρήσει την ανεξαρτησία του για όσο το δυνατόν περισσότερο. Έτσι, το άτομο διατηρεί τον αυτοσεβασμό του και μειώνεται η επιβάρυνση γι’ αυτούς που τον φροντίζουν.

Διατηρήστε την αξιοπρέπεια του ατόμου

Θυμηθείτε ότι ο άνθρωπος που φροντίζετε είναι ένα άτομο με συναισθήματα και αυτά που λέτε και κάνετε μπορεί να τον/ την ενοχλούν. Αποφύγετε να συζητάτε μπροστά του την κατάσταση της υγείας του.

Αποφύγετε τις συγκρούσεις

Οποιαδήποτε διαμάχη μπορεί να προκαλέσει άγχος σε σας και το άτομο με Alzheimer, γι’ αυτό αποφύγετέ την. Μην επικεντρώνεστε στις αποτυχίες και κρατείστε ήρεμη στάση. Ο θυμός μπορεί να κάνει την κατάσταση μόνο χειρότερη.

Απλοποιείστε τις δραστηριότητες

Προσπαθήστε να αποφεύγετε τις πολύπλοκες δραστηριότητες. Περιγράψτε με απλά βήματα τι ζητάτε να κάνει το άτομο που πάσχει. Μην προσφέρετε πολλές εναλλακτικές λύσεις γιατί ίσως δυσκολεύεται να επιλέξει.

Διατηρείστε την αίσθηση του χιούμορ σας

Μπορείτε να γελάσετε μαζί με το άτομο με Alzheimer (αλλά όχι σε βάρος του). Το χιούμορ μπορεί να βοηθήσει να απαλλαγείτε από το άγχος.

Δημιουργείστε συνθήκες ασφάλειας

Η απώλεια συντονισμού των κινήσεων και της μνήμης αυξάνει τις πιθανότητες ατυχήματος, επομένως στο σπίτι θα πρέπει να γίνουν μετατροπές ώστε να γίνει όσο το δυνατόν πιο ασφαλές.

Ενθαρρύνετε τη σωματική άσκηση και την καλή φυσική κατάσταση

Σε πολλές περιπτώσεις αυτό μπορεί να βοηθήσει το άτομο να διατηρήσει τις υπάρχουσες σωματικές και νοητικές του ικανότητες για αρκετό καιρό. Η κατάλληλη άσκηση εξαρτάται από τη φυσική κατάσταση του ατόμου. Σε κάθε περίπτωση μπορείτε να συμβουλευτείτε κάποιον ειδικό.

Αξιοποιείστε τις ικανότητες που διαθέτει το άτομο

Μερικές δραστηριότητες μπορεί να αυξήσουν την αίσθηση της αξιοπρέπειας και αυτοεκτίμησης του ατόμου δίνοντας σκοπό και νόημα στη ζωή του. Ένα άτομο που κάποτε εργαζόταν ως οικοδόμος, κηπουρός, έμπορος ή στέλεχος εταιρίας μπορεί να αντλήσει ικανοποίηση χρησιμοποιώντας κάποιες από τις ικανότητες που σχετίζονται με αυτά τα επαγγέλματα. Όμως πρέπει κανείς να θυμάται ότι επειδή η επιδείνωση της νόσου γίνεται προοδευτικά, οι προτιμήσεις, τα γούστα και οι ικανότητές του μπορεί να αλλάξουν με τον καιρό, πράγμα που απαιτεί να είστε πολύ παρατηρητικοί και ευέλικτοι όταν προγραμματίζετε δραστηριότητες.

Διατηρείστε την επικοινωνία

Καθώς η νόσος προχωρά, η επικοινωνία σας με το άτομο που πάσχει από Alzheimer θα γίνεται διαρκώς δυσκολότερη και θα ήταν βοηθητικό αν εσείς:

 • Βεβαιωθείτε ότι οι αισθήσεις του ασθενή δεν έχουν εξασθενήσει – όπως η όραση και η ακοή (π.χ. τα γυαλιά μπορεί να μην καλύπτουν πλέον τους βαθμούς του ή τα ακουστικά να μη λειτουργούν κανονικά)
 • Μιλάτε καθαρά, αργά, πρόσωπο με πρόσωπο και στο ύψος των ματιών
 • Δείχνετε την αγάπη σας και τη ζεστασιά σας με σωματική επαφή, αν αυτό είναι κάτι που το άτομο επιθυμεί και τον/ την κάνει να αισθάνεται άνετα
 • Προσέχετε τη «γλώσσα» του σώματος του ατόμου – καθώς πρόκειται για ανθρώπους των οποίων η ικανότητα λόγου έχει περιοριστεί εξαιτίας της νόσου
 • Προσέξετε τη «γλώσσα» του δικού σας σώματος
 • Ανακαλύψετε ποιος συνδυασμός λέξεων υπενθύμισης, ή λέξεων παρακίνησης, καθοδήγησης και επίδειξης είναι αναγκαίος για να επικοινωνείτε αποτελεσματικά με το άτομο
 • Πριν μιλήσετε, βεβαιωθείτε ότι το άτομο σας προσέχει!

Χρησιμοποιείστε βοηθήματα μνήμης

Στα πρώιμα και μέσα στάδια της νόσου Alzheimer, τα βοηθήματα μνήμης μπορούν να βοηθήσουν ιδιαίτερα το άτομο να θυμάται και να αποφεύγεται η σύγχυση.

 • Χρησιμοποιείστε φωτογραφίες των συγγενών όπου έχετε γράψει ευκρινώς το όνομά τους έτσι ώστε το άτομο να μπορεί να παρακολουθεί ποιος είναι ο καθένας.
 • Τοποθετείστε ταμπέλες στις πόρτες των δωματίων (π.χ. κουζίνα) με φωτεινά ευδιάκριτα χρώματα.

Να θυμάστε: «Μιλάει» η ασθένεια και όχι το άτομο.

Σύλλογος Alzheimer Κομοτηνής , 2012

Κονιδάκη Ελπίδα- Ψυχολόγος

I

Θέσπιση στόχων απο το ζευγάρι

Ας αναρωτηθούμε γιατί είναι χρήσιμο να θέτουμε στόχους γενικότερα και γιατί ειδικότερα είναι χρήσιμο να τους θέτουμε μαζί με τον/την σύζυγό μας.

Γιατί είναι ωφέλιμο να θέτουμε στόχους ;

 • Μας βοηθάει να δούμε την πρόοδό μας, και επιπλέον μας κινητοποιεί. Χωρίς στόχους, περιπλανιόμαστε χωρίς σκοπό και κατεύθυνση. Ορίζοντας ένα στόχο ωστόσο, ξέρουμε ακριβώς τι προσπαθούμε να πετύχουμε. Επιπλέον, βλέπουμε την πρόοδό μας με βάση τα αποτελέσματα που επιθυμούμε. Η αξιολόγηση της εξέλιξης λειτουργεί σαν κίνητρο για να δουλέψουμε ακόμα περισσότερο κι έτσι να καταφέρουμε αυτά που θέλουμε.
 • Μας βοηθάει να ιεραρχούμε το πώς θέλουμε να ξοδέψουμε τα χρήματά μας. Οι οικονομικοί στόχοι για ένα ζευγάρι μας βοηθούν στο να διαχειριζόμαστε τα καθημερινά λειτουργικά έξοδα.
 • Βοηθάει στη διαχείριση του χρόνου. Όταν γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε για να πετύχουμε τους στόχους μας αξιοποιούμε και το χρόνο μας κατάλληλα.

Έρευνες στο πεδίο της ψυχολογίας έχουν δείξει ποικίλους τρόπους με τους οποίους η θέσπιση στόχων μας βοηθάει να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Συγκεκριμένα,

 • Οι στόχοι κατευθύνουν την προσοχή μας και την προσπάθειά μας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τους στόχους μας κι όχι σε δραστηριότητες οι οποίες μας αποπροσανατολίζουν και καμία σχέση δεν έχουν με τους στόχους μας.
 • Οι στόχοι μας δίνουν ενέργεια. Τείνουμε να πολλαπλασιάζουμε την ενέργειά μας όταν οι στόχοι μας δυσκολεύουν.
 • Συχνά οι άνθρωποι λειτουργούμε καλύτερα και πιο συντονισμένα σε δύσκολες συνθήκες παρά σε χαλαρές προθεσμίες.
 • Όταν ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν δύσκολο στόχο, για να ανταποκριθούμε στην κατάσταση αξιοποιούμε όλο το ρεπερτόριο των ικανοτήτων και δεξιοτήτων μας.

Παρακάτω μπορείτε να διαβάσετε τρία «μαθήματα» που προκύπτουν από την εμπειρία ζευγαριών που έμαθαν να θέτουν στόχους στην κοινή τους ζωή:

 1. Καλό είναι να αποφεύγετε να θεσπίζετε πάρα πολλούς στόχους τη φορά. Φαντάζομαι ότι όλοι μας μπορούμε να σκεφτούμε πολλά πράγματα που θα θέλαμε να βελτιώσουμε στη ζωή μας. Όταν όμως προσπαθήσουμε να τακτοποιήσουμε πολλά θέματα μαζί, συνήθως δεν τα καταφέρνουμε. Στην πραγματικότητα, επειδή η προσοχή μας θα διαιρεθεί σε πολλά κομμάτια, πιθανό να μην πετύχουμε ούτε έναν από τους στόχους μας.
 2. Δείξτε προθυμία να διαπραγματευτείτε και να προσαρμόσετε τους στόχους που θέσατε αρχικά. Πολλές φορές στην εξέλιξη των πραγμάτων, οι στόχοι μας δεν είναι πλέον ρεαλιστικοί. Αντί να θεωρήσουμε ότι αποτύχαμε, μπορούμε να αναθεωρήσουμε το αρχικό μας πλάνο με βάση τη νέα μας πραγματικότητα.
 3. Μην πέσετε στην παγίδα να υιοθετήσετε στόχους κάποιου άλλου. Πολύ σπάνια θα επιτύχουμε αν προσπαθήσουμε να αλλάξουμε για κάποιον άλλον. Χρήσιμο είναι να αναλογιζόμαστε ανά διαστήματα αν τα κίνητρά μας είναι δικά μας και να βεβαιωθούμε ότι έχουμε διαλέξει στόχους που είναι δικοί μας.

Τελικά, εσύ και ο/η σύζυγός σας βάζετε μαζί στόχους ;

Μετάφραση από: ‘’Setting goals as a couple’’ , November 2013 by Shannon

Κονιδάκη Ελπίδα- Ψυχολόγος