ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

 

Επίπτωση της οικονομικής κρίσης στη ψυχική υγεία στην Ελλάδα

Οι περισσότερες από τις σύγχρονες μελέτες που διερευνούν τις επιπτώσεις των οικονομικών κρίσεων στην ποιότητα ζωής των ατόμων, δείχνουν συσχέτιση ανάμεσα στην ανεργία ή άλλους οικονομικούς δείκτες και τα επίπεδα γενικής νοσηρότητας, θνητότητας, κατάθλιψης και αυτοκτονικότητας. Η τρέχουσα οικονομική κρίση στην Ευρώπη μπορεί να συγκριθεί με τις μεγαλύτερες οικονομικές κρίσεις του περασμένου αιώνα, ενώ πληθώρα επιδημιολογικών μελετών προβάλλει τη θετική συσχέτιση μεταξύ ανεργίας ή χαμηλότερου εισοδήματος και επιβαρυμένης ψυχικής υγείας.

Η σημασία των ψυχικών και ιδιαιτέρως των συναισθηματικών διαταραχών για τη δημόσια υγεία, διαφαίνεται από το γεγονός πως κατατάσσονται ανάμεσα στις πρώτες αιτίες που προκαλούν σημαντική έκπτωση στη λειτουργικότητα του ατόμου, ενώ αναμένεται να αυξηθούν και να γίνουν μέχρι το 2020 δεύτερες σε συχνότητα μετά την ισχαιμική καρδιοπάθεια (WHO, 2001a). Μελετώντας τις υπάρχουσες έρευνες διαπιστώνουμε τον αντίκτυπο των οικονομικών υφέσεων στη ψυχική υγεία, μέσα από την αύξηση των αυτοκτονιών, των ανθρωποκτονιών, των καταχρήσεων αλλά και των ψυχικών διαταραχών (Marmot & Bell, 2009) ενώ παρατηρείται ισχυρή συσχέτιση μεταξύ οικονομικής ανέχειας και εμφάνισης καταθλιπτικής διαταραχής (Scutella, Wooden, 2008) (Butterworth, Rodgers & Windsor, 2009). Παράμετροι όπως το χαμηλό εισόδημα, η ανασφάλεια, η απελπισία, η κοινωνική μεταβολή, ο κοινωνικός αποκλεισμός αλλά και η συν- νοσηρότητα με σωματικά νοσήματα ενισχύουν την συναισθηματική και ψυχική ευαλωτότητα των ανθρώπων που βρίσκονται αντιμέτωποι με μια ισχυρή οικονομική κρίση (Patel & Kleinman, 2003) (Patel, Gwanzura et.al, 1995). Σημαντικό ρόλο στη «ψυχολογική επιβίωση» των ανθρώπων αυτών παίζουν τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους τα οποία σχετίζονται με την αυξημένη ευαλωτότητα στην ψυχοκοινωνική απειλή, όπως νεύρωση ή χαμηλή ανοχή στην ματαίωση (Tivendell & Bouronnais, 2008), τα ατομικά χαρακτηριστικά που αντικατοπτρίζουν την ανάγκη αίσθησης ελέγχου των καταστάσεων (Judge & Bono, 2001) και τα ατομικά χαρακτηριστικά που αφορούν στο γενικό αίσθημα αυτοεκτίμησης και προσωπικής αξίας. Ενδιαφέρον προκαλεί η διαπίστωση πως η ψυχική υγεία όσων εργάζονται συχνά δεν επηρεάζεται αρνητικά ή ακόμη μπορεί να επηρεαστεί και θετικά μπροστά στο φαινόμενο της οικονομικής κρίσης -γνωστό ως «healthy worker effect» φαινόμενο- καθώς βιώνοντας τη συναισθηματική ασφάλεια μιας σταθερής εργασίας αλλά και υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης, στέκονται ψυχικά υγιέστεροι απέναντι στη δίνη της οικονομικής δυσπραγίας.

 

Διαβάστε περισσότερα: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΕΨΗΣ -ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΚΕΨΗΣ-ΑΠΟΦΟΡΤΙΣΗ

 

 

Μέσα στο πλαίσιο της καθημερινότητας το μυαλό μας κατακλύζεται από χιλιάδες πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να είναι φορτισμένες είτε με θετικά είτε με αρνητικά ερεθίσματα. Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό το σύνολο δεδομένων να μετατραπεί σε μια χαοτική, για το μυαλό μας, μάζα που οδηγεί σε σύγχυση;

Ένα απλό παράδειγμα αυτής της κατάστασης είναι η καθημερινή λήψη, αρνητικά φορτισμένων, πληροφοριών από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την παρούσα οικονομική κατάσταση. Η συνεχής και αδιάκοπη επανάληψη των ίδιων και των ίδιων δεδομένων, σε συνδυασμό με ότι άλλο αρνητικό έχει συμβεί σε προσωπικό, επαγγελματικό και οικογενειακό επίπεδο, φέρνει μια πληρότητα που δε μπορούμε να διαχειριστούμε. Το ουσιαστικό αποτέλεσμα είναι, να έχουμε μια συνεχή ενημέρωση χωρίς όμως να υπάρχει χώρος για κριτική διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγουμε.

Επόμενο, λοιπόν, είναι ο άνθρωπος που δεν μπορεί να διαχειριστεί τα δεδομένα που έχει στα χέρια του να νιώθει, πρώτον , χαμένος και αβοήθητος και δεύτερον, να του δημιουργείτε είτε έντονο άγχος είτε θλίψη.   

Μια απλή πρακτική αντιμετώπισης που προτείνεται είναι η ακόλουθη:

1)     Μείωση του αριθμού πρόσληψης της ίδιας πληροφορίας όσο το δυνατόν περισσότερο ( δεν είναι χρήσιμο να παρακολουθούμε το ίδιο ρεπορτάζ χωρίς διαφοροποίηση ξανά και ξανά, αφού δεν μας παρέχει καμία νέα πληροφόρηση).

2)     Καταγραφή και ιεράρχηση των θεμάτων που με απασχολούν. (σε ένα ημερολόγιο ή σε μια κόλλα χαρτί).

3)     Συγκέντρωση στη συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τα καταγεγραμμένα ,δικά μας θέματα (ενημερώνομαι για τις γενικότερες περικοπές αλλά συγκεντρώνομαι στο να μάθω τις ακριβείς περικοπές στον κλάδο μου)

4)     Χρησιμοποιώ τις νέες πληροφορίες για να αντιληφθώ πλήρως τα θέματα που με απασχολούν και για να οργανώσω την επίλυσή τους.

5)     Οργάνωση αντιμετώπισης των θεμάτων μου, με βάση την ιεραρχία που τους έδωσα και βάζοντας ,σταδιακά, εφικτούς στόχους.

 

Στόχος αυτής της τακτικής είναι η αποφόρτιση της σκέψης μας από ανούσιες πληροφορίες και η συγκρότηση της εκ νέου ώστε να είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε αυτά που μας απασχολούν.

 

ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ

 

 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

 

Γυναικεία επιχειρηματικότητα 2012 - (Ολοκληρωμένη παρέμβαση για την στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων»).

 

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας» το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων» και στοχεύει στην τόνωση της απασχόλησης μέσω της δημιουργίας πρόσθετων δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας των απειλούμενων από την ανεργία γυναικών, των ανέργων – αιτούντων εργασία και των ανενεργών γυναικών.

Ο Συνολικός Προϋπολογισμός του Προγράμματος είναι 40.000.000 ευρώ Δημόσια Δαπάνη. Η Δημόσια Δαπάνη του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), και από το Ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δύο Υποδράσεις:

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 1

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18-35 ετών.

ΥΠΟΔΡΑΣΗ 2

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 36-64 ετών.

Επιλέξιμες Περιφέρειες: Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιόνιων Νήσων, Πελοποννήσου, Κρήτης.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι Δικαιούχοι της Δράσης πρέπει να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18-64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

 

Διαβάστε περισσότερα: ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ