ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

 

ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ

 

Πολλές φορές βιώνουμε κάποια συναισθήματα για τον εαυτό μας που δε μπορούμε να προσδιορίσουμε την προέλευσή τους. Για παράδειγμα, θα δεχθούμε κάποια παρατήρηση από τον προϊστάμενο μας σχετικά με την ποιότητα κάποιας συγκεκριμένης εργασίας και αυτό θα προκαλέσει αυτομάτως θλίψη ή και θυμό. Σαφέστατα, αυτό δεν αποτελεί κάτι δυσλειτουργικό και παράλογο, αλλά τι γίνεται στην περίπτωση που αυτό το συναίσθημα θλίψης παρουσιάζεται πολύ συχνά μέσα στη καθημερινότητά μας για αντίστοιχους λόγους;

Μέσα στους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητας πολλές φορές αφήνουμε τον εαυτό μας να βιώνει κάποια αρνητικά συναισθήματα, δεχόμενοι έτσι και τις αρνητικές τους επιπτώσεις. Ο μηχανισμός που τροφοδοτεί αυτή την αρνητικότητα δεν είναι τόσο το περιστατικό που επιφέρει το συναίσθημα, όσο η διαστρεβλωμένη και πολλές φορές αβάσιμη εικόνα για τον εαυτό μας. Δηλαδή, θα νιώσω άσχημα από την παρατήρηση του προϊσταμένου γιατί στην πραγματικότητα μεταφράζω αυτή την κατάσταση ως « Δεν είμαι ικανός να καταφέρω το συγκεκριμένο έργο». Όταν αυτό, βέβαια , περάσει σε περισσότερες από μια καταστάσεις, η συγκεκριμένη φράση θα μεταφραστεί ως « Είμαι ανίκανος».

Αυτή η δυσλειτουργική βασική αντίληψη για τον εαυτό μας παραμένει εκεί και αποτελεί πηγή συχνών αρνητικών συναισθημάτων, έως ότου αποφασίσουμε να την αμφισβητήσουμε. Μια, πολύ βασική, τακτική αντιμετώπισης τέτοιων αντιλήψεων για τον εαυτό μας είναι η διαδικασία των εναλλακτικών σκέψεων. Είναι μια απλή τεχνική αλλά συνάμα πολύ σημαντική και ουσιαστική για την αλλαγή από μια αρνητική σε μια θετική οπτική γωνία αντίληψης του εαυτού μας και την καθημερινότητας.

Πως θα μπορούσε να λειτουργήσει αυτό;

1)      Εντοπισμός  του αρνητικού συναισθήματος και της αιτίας του ( νιώθω στεναχωρημένος για την επίπληξη μου από τον προϊστάμενο)

2)      Αναγνώριση σκέψης για τον εαυτό μας ( δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά που μου ανέθεσε άρα είμαι ανίκανος/η)

3)      Εναλλακτικές σκέεις :

          I.      Έχω τις ικανότητες να το κάνω αλλά δεν είχα τον απαραίτητο χρόνο στη διάθεσή μου.

          II.      Δεν τα κατάφερα, αναγνωρίζω τις αδυναμίες και έτσι θα μου δοθεί ξανά η ευκαιρία να τα καταφέρω.

          III.      Έχω καταφέρει αρκετά πράγματα μέχρι τώρα, δε μπορώ να θεωρηθώ ανίκανος από 2-3 αποτυχίες στη δουλειά μου.

          IV.      Η ικανότητα είναι θέμα προσπάθειας, ακόμα και αν δεν είμαι στο επίπεδο που προσδοκώ για τον εαυτό μου, είναι στο χέρι μου να βελτιωθώ. Ίσως αυτή η επίπληξη είναι η αρχή για την προσωπική μου βελτίωση.

Τα παραπάνω είναι παραδείγματα εναλλακτικών σκέψεων. Προφανώς κάθε άτομο δημιουργεί τις δικές του λειτουργικές εναλλακτικές που εξαρτώνται από της δεξιότητες και τα βιώματά του. Σκοπός της παραπάνω τεχνικής είναι να εκπαιδευτεί το άτομο στην αποκόλληση από πιεστικές καθημερινές καταστάσεις που μοιάζουν αξεπέραστες και το κάνουν να νιώθει άσχημα με τον εαυτό του, ενώ στην ουσία υπάρχουν αρκετές εναλλακτικές προσεγγίσεις.

 

ΚΑΡΓΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ