ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΕΩΣ 40 ΕΤΩΝ ΓΙΑ ΝΕΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
 

Η προκήρυξη του επενδυτικού νόμου αφορά επιχειρήσεις νέων, 20 μέχρι 40 ετών και προβλέπει ενίσχυση για το σύνολο σχεδόν των δαπανών (και των λειτουργικών) για πέντε χρόνια από την έναρξη λειτουργίας. Η συνολική ενίσχυση μπορεί να φτάσει μέχρι 1 εκατ. ευρώ και περιλαμβάνει άμεσες ενισχύσεις αλλά κι επιδοτήσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης. 

 

  Στην κατηγορία της νεανικής επιχειρηματικότητας ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος.

 

Η παραπάνω ενίσχυση παρέχεται κατά τα πρώτα πέντε, μετά την ίδρυσή της, έτη λειτουργίας της επιχείρησης

 

και μέχρι του ποσού του 1 εκ. ευρώ συνολικά, σε περίπτωση που γίνεται χρήση χρηματοδοτικής μίσθωσης εγκαταστάσεων και εξοπλισμού.

 

Σε κάθε άλλη περίπτωση, παρέχεται επιχορήγηση, το ύψος της οποίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των

 

500.000 ευρώ συνολικά. Το κατ’ έτος χορηγούμενο ποσό δεν δύναται να υπερβαίνει το 33% του συνόλου της χορηγούμενης ενίσχυσης.

 

Η ενίσχυση αυτή παρέχεται για δαπάνες που αφορούν αμοιβές για νομικές υπηρεσίες και υπηρεσίες διοικητικής υποστήριξης και παροχής συμβουλών που έχουν άμεση σχέση με τη δημιουργία της επιχείρησης, καθώς και δαπάνες που πραγματοποιούνται κατά τα πρώτα πέντε έτη

 

μετά την ίδρυση της επιχείρησης και αφορούν:

 

1. τόκους εξωτερικής χρηματοδότησης με επιτόκιο που δεν υπερβαίνει το επιτόκιο αναφοράς,

 

2. δαπάνες για μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής και δαπάνες χρησιμοποίησης τεχνολογικών υποδομών που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση,

 

3. δαπάνες για ενέργεια, ύδρευση και θέρμανση, καθώς και διοικητικές επιβαρύνσεις και φόρους (εκτός του Φ.Π.Α.και των εταιρικών φόρων),

 

4. δαπάνες για χρηματοδοτική μίσθωση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού παραγωγής,

 

5. δαπάνες για μισθοδοσία, όπου περιλαμβάνονται και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης, με την προϋ πόθεση ότι γι’ αυτές δεν έχουν δοθεί άλλου είδους ενισχύσεις.

 


Κίνητρα για τη δημιουργία νέων και καινοτόμων επιχειρήσεων ύψους 30 εκ. ευρώ

 

Πρόγραμμα – σημείο αναφοράς για την καινοτομική επιχειρηματικότητα προωθεί το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, στο πλαίσιο της υλοποίησης της διακηρυγμένης πολιτικής του προτεραιότητας.

Το πρόγραμμα «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ύψους 30 εκ. Ευρώ παρέχει κίνητρα σε κάθε πολίτη άνω των 18 ετών που επιθυμεί να ιδρύσει επιχείρησή μετατρέποντας την ιδέα του σε επιχειρηματική καινοτομία και ενισχύει υφιστάμενες μικρές ή πολύ μικρές, καθώς και νεοσύστατες επιχειρήσεις να αναπτύξουν καινοτόμα προϊόντα, υπηρεσίες κ.α.

Με το πρόγραμμα ενισχύονται έργα προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από €30.000,00 έως €300.000,00 ευρώ για το τομέα της μεταποίησης ή από €20.000,00 έως €200.000,00 για τα επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους επιλέξιμους κλάδους.

Η δημόσια χρηματοδότηση φτάνει μέχρι και το 50% των επιλέξιμων δαπανών, ενώ η ιδία συμμετοχή τουλάχιστον το 25%. Στις επιλέξιμες δαπάνες καλύπτεται ένα ευρύ φάσμα ενεργειών, από το μηχανολογικό εξοπλισμό, ICT, διαμόρφωση εγκαταστάσεων μέχρι συμβουλευτική υποστήριξη, ανάπτυξη πρωτοτύπων, πιστοποίηση συστημάτων, προβολή κ.α.

Το νέο πρόγραμμα έχει το ίδιο «καινοτομικά» χαρακτηριστικά, καθώς καλύπτει μεγάλο εύρος οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, της πράσινης οικονομίας, των υπηρεσιών που δεν αποτελούν επιχειρηματικότητα ανάγκης. Δίνει έμφαση στα ποιοτικά και καινοτομικά χαρακτηριστικά κάθε επιχειρηματικού σχεδίου και στα προσόντα του υποψήφιου επιχειρηματία. Ευρεία είναι και η έννοια της καινοτομίας, καθώς σε αυτήν περιλαμβάνεται και επιβραβεύεται και η μη τεχνολογική και η οικολογική καινοτομία.

Είναι η πρώτη φορά που αντίστοιχο πρόγραμμα υλοποιείται για όσο διάστημα επαρκούν οι διαθέσιμοι πόροι της Δημόσιας Δαπάνης, εισάγεται νέο σύστημα αξιολόγησης της καινοτομίας με βάση την αρχή «ιδέα – σχεδιασμός υλοποίησης – υλοποίηση – αγορά», υποστηρίζει λειτουργικές δαπάνες για υπό σύσταση επιχειρήσεις, προβλέπει την παρακολούθηση του έργου και μετά την ολοκλήρωσή του, καθώς και την επιβράβευση του επιχειρηματία και μειώνει ουσιαστικά την γραφειοκρατία με την απλοποίηση των επίσημων ‘’χαρτιών’’ που ζητούνται τουλάχιστον στη φάση πριν την οριστική ένταξη των ενδιαφερομένων στο πρόγραμμα. 

Τα όποια σχόλια και παρατηρήσεις να αποσταλούν στη Διεύθυνση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας υπόψη κου Δ. Τσαγκρή / e-mail. : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή Ι. Κωττάκη / e-mail : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Δείτε εδώ:

www.mindev.gov.gr/wp-content/uploads/2011/03/prodimosieusi_prosxediou_odigou_programmatos1.doc

 

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:Δράσεις digi-retail και digi-content

 

digi-content - Ενύσχιση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...www.oebenh.gr/files/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%91%CE%95_digicontent_FINAL%201(1).pdf

digi- retail- Ενύσχιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επανδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ... www.oebenh.gr/files/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%91%CE%95_digiretail%20FINAL(2).pdf

Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Στις 29 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες". Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε., Ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ΄κατηγορίας καθώς και συνεταιρισμοί. 

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι κατ΄ελάχιστο 50,000.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..... 

www.oebenh.gr/files/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82.pdf

Πρόγραμμα ενίσχυσης 2.500 νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα ενίσχυσης 2.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών  ηλικίας 22-64 ετών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ...

www.oebenh.gr/files/programma oaed.doc