Πρόγραμμα Επιχορήγησης 4.000 Νέων Ελευθέρων Επαγγελματιών – Γυναικών ηλικίας 22-64 ετών

  

Διετές Πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη 25.000 ανέργων

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΠΑ

ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΟΑΕΔ - 2010