Πρόγραμμα ενίσχυσης 2.500 νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών

Την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2010 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για το Πρόγραμμα ενίσχυσης 2.500 νέων ελεύθερων επαγγελματιών  ηλικίας 22-64 ετών. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος του ΟΑΕΔ ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ και θα καλυφθεί από τα αποθεματικά του κλάδου ΛΑΕΚ/ΟΑΕΔ...

www.oebenh.gr/files/programma oaed.doc