Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες

Στις 29 Ιουλίου ξεκινά η υποβολή των προτάσεων για το πρόγραμμα "Μεταποίηση στις Νέες Συνθήκες". Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση επιχειρήσεων όλων των κατηγοριών, Α.Ε., Ε.Π.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε., Ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄και Γ΄κατηγορίας καθώς και συνεταιρισμοί. 

Το ύψος κάθε επενδυτικού σχεδίου μπορεί να είναι κατ΄ελάχιστο 50,000.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ..... 

www.oebenh.gr/files/%CE%9C%CE%B5%CF%84%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%AF%CE%B7%CF%83%CE%B7%20%CF%83%CF%84%CE%B9%CF%82%20%CE%9D%CE%AD%CE%B5%CF%82%20%CE%A3%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%AE%CE%BA%CE%B5%CF%82.pdf