ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ:Δράσεις digi-retail και digi-content

 

digi-content - Ενύσχιση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του ψηφιακού ευρυζωνικού περιεχομένου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ...www.oebenh.gr/files/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82%CE%91%CE%95_digicontent_FINAL%201(1).pdf

digi- retail- Ενύσχιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου για την υλοποίηση ψηφιακών επανδύσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ... www.oebenh.gr/files/%CE%A8%CE%B7%CF%86%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82_%CE%95%CE%BD%CE%B9%CF%83%CF%87%CF%8D%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82_%CE%91%CE%95_digiretail%20FINAL(2).pdf