Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Φροντιστηρίων Μέσης Εκπαίδευσης Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

Δερβενακίων 22, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 233532
Φαξ: 2810 233532
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Καζαντζάκης Μανόλης
Αντιπρόεδρος: Μανδαλάκης Γεώργιος 
Γενικός Γραμματέας: Τζανάκης Μιχαήλ
Αναπ. Γενικός Γραμματέας: Γραμματικάκης Γεώργιος 
Ταμίας: Νινιράκη Αμαλία
Αναπ. Ταμίας:
Φοδελιανάκης Αντώνιος 
Ειδ. Γραμματέας: Βουλγαράκης Νικόλαος