Σύνδεσμος Κατασκευαστών Συστημάτων Ξηρής Δόμησης και Γυψοτεχνίας Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

 

Τηλέφωνο:  
Φαξ: 2810 263567
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Μαρκάκης Αθανάσιος 
Αντιπρόεδρος:  
Γενικός Γραμματέας:  
Ταμίας:  
Μέλος:  
Μέλος:  
Μέλος: