Σύνδεσμος Καφεπωλών Ηρακλείου

Διεύθυνση:

Μάχης Κρήτης 69, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 260965
Φαξ: 2810 260965
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Κλάδος Θωμάς
Αντιπρόεδρος: Τσίγκος Γεώργιος 
Γ.Γραμματέας: Χελιδώνης Αντώνης
Ταμίας: Παγωμένος Νικόλαος 
Μέλος: Βανδουλάκης Ευάγγελος 
Μέλος: Παπαδάκης Στέφανος 
Μέλος: Ροβίθης Εμμανουήλ