Σύνδεσμος Πωλητών Πετρελαιοειδών Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

Αρχιμήδους 29, Ανάληψη Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 220885
Φαξ: 2810 220881
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Σαμόλης Λυκούργος
Αντιπρόεδρος: Γιαουρτάς Παύλος
Γενικός Γραμματέας: Δοξασάκης Φώτης 
Ταμίας: Σπανάκης Γεώργιος
Μέλος: Καδιανάκης Μιχάλης
Μέλος: Μαυράκης Ιωάννης 
Μέλος: Δανδάλης Εμμανουήλ