Σύνδεσμος Σιδηρουργών – Αλουμινοκατασκευαστών Ορειχαλκουργών – Χαλκουργών Ν. Ηρακλείου «Ο Ήφαιστος»

Διεύθυνση:

Χρισρομιχάλη Ξυλούρη 69 β'

Τηλέφωνο: 2810 256948
Φαξ: 2810 256948
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Καλαφατάκης Στυλιανός 
Αντιπρόεδρος: Γιαννακάκης Στυλιανός 
Γενικός Γραμματέας: Σριλιγκάς Κωνσταντίνος 
Ταμίας:
Κουγιουμτζής Κωνσταντίνος 
Μέλος:  Δαμιανάκης Νικόλαος 
Μέλος:
Παρασύρης Ιωάννης 
Μέλος: Σφακιανάκης Γεώργιος