Σωματείο Επαγγελματιών Ψυκτικών και Κλιματιστικών Εγκαταστάσεων Κρήτης

Διεύθυνση:

Κομνημών 19, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 226324
Φαξ: 2810 226324
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Αγγελάκης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος:  
Γενικός Γραμματέας:  
Αναπλ. Γραμματέας:  
Ταμίας:  
Αναπλ. Ταμίας:  
Εφορος Δημ. Σχέσεων: