Σύλλογος Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

 Παππα Αλεξάνδρου 2 κ Ξανθουδίδη 

Τηλέφωνο: 2810224585 - 6945552630
e-mail   
Ιστοσελίδα:  

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Τσακίρης Στυλιανός
Αντιπρόεδρος: Μιζεράκης Ζαχαρίας 
Γενικός Γραμματέας: Δημητριάδη Ευανθία 
Ταμίας:  Γαλενιανός Αλέξανδρος 
Μέλος: Σαριδάκης Γεώργιος