Σύλλογος Επαγγελματιών Επισιτισμού και Διασκέδασης Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

 Κορωναίου 9 & Αρκολέοντος 1

Τηλέφωνο: 6932730412
e-mail   
Ιστοσελίδα:  

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Αντωνακάκη - Χαλβατζή Μαρία 
Α' Αντιπρόεδρος: Ρηγάκης Νικόλαος 
Γραμματέας: Ζερβάκης Γεώργιος 
Ταμίας: Σωπασής Κωνσταντίνος 
Σύμβουλος: Δασκαλάκης Μιχαήλ
Σύμβουλος: Γεωργαλής Ιωάννης 
Σύμβουλος: Καγιαμπάκης Δημήτριος