Σύλλογος Ιδιοκτητών Ταξί Χερσονήσου

Διεύθυνση:

 Αυγενική- Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 6972233123
Φαξ:  
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Πετράκης Ελευθέριος
Αντιπρόεδρος: Μαστοράκης Νικόλαος
Γενικός Γραμματέας:  Βουράκης Κωνσταντίνος 
Ταμίας:  Καραντινάκη Αικατερίνη 
Μέλος:  Τσαγκαράκης Μανούσος 
Μέλος:  Σταυρουλάκης Εμμανουήλ 
Δημοσίων Σχέσεων:  Δρετάκης Κωνσταντίνος