Σωματείο επισκευαστών οχημάτων Μεσσαράς

Διεύθυνση:

Τυμπάκι, Αγ. Δέκα

Τηλέφωνο: 2892052253
Φαξ:  
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Καργάκης Λυκούργος
Αντιπρόεδρος: Μανασάκης Δημήτριος 
Α' Γραμματέας: Σκαρπαθιωτακης Ελευθέριος 
Β΄Γραμματέας: Λεμονάκης Ιωάννης 
Α' Ταμίας: Κανακάκης Ιωαννης 
Β' Ταμίας: Μαρκομιχελάκης Μανούσος
Μέλος: Μαρκάκης Κωνσταντίνος 
Μέλος: Ρηγάκης Νεκτάριος 

Μέλος:

Κουνδουράκης Γεώργιος 
Μέλος: Ζωγραφάκης Κωνσταντίνος 
Μέλος: Λενιδάκης Ανδρέας