Σύλλογος Εμπορευόμενων Αδρανή και Οικοδομικά Υλικά Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

Χριστομιχάλη Ξυλουρή 75, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 262513
Φαξ: 2810 262513
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Κοτρωνάκης Εμμανουήλ
Αντιπρόεδρος: Ματζουρανάκης Ιωάννης
Ταμίας: Τερζίδης Κοσμάς
Γενικός Γραμματέας: Βαρδαλαχάκης Νικόλαος
Μέλος: Βροντάκης Παύλος
Μέλος: Μαυρακάκης Γεώργιος
Μέλος: Συντιχάκης Νικόδημος