Σύλλογος Επαγγελματιών Ιδιοκτητών Επιβατηγών Αυτοκινήτων ΤΑΞΙ Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

Μ. ΠΡΕΒΕΛΗΣ 118, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 324343
Φαξ: 2810 324343
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Σμυρνιωτάκης Στέφανος
Αντιπρόεδρος: Σφακιανάκης Ελευθέριος 
Γενικός Γραμματέας: Βαρδαβάκης Ιωάννης 
Ταμίας: Παπαδάκης Ιωάννης
Μέλος: Κανάκης Ευάγγελος 
Μέλος: Λαυρεντίου Νικόλαος 
Μέλος: Καλυκάκης Ευάγγελος