Σύλλογος Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης

Διεύθυνση:

Σαπουτιε 1, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 245333
Φαξ: 2810 241355
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Μαυράκη Αρτεμις
Αντιπρόεδρος: Βαλεργάκης Μιχαήλ
Γενικός Γραμματέας: Παλαμιανάκης Φανούριος
Ταμίας: Γεωργουδάκη Αικατερίνη 
Μέλος: Ιεραπετρίτη Καλλιόπη