Σύνδεσμος Ελαιουργών Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

Βώρροι Πυργιωτίσσης 

Τηλέφωνο: 2892091395 - 6932471518
Φαξ: 2892091078
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Πρωτογεράκης Ευάγγελος 
Αντιπρόεδρος: Φανδινάκης Ιωάνης 
Γενικός Γραμματέας: Παρανυχιανάκης Νικόλαος 
Ταμίας: Αφθονίδης Πρόδρομος 
Μέλος: Μπαμπιωνιτάκης Χαρίλαος