Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Αυτοκινήτων Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

Κρήτης 6, Γάζι 

Τηλέφωνο: 2810 821183
Φαξ:  
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Ανδρής Θεοδόσιος 
Αντιπρόεδρος: Γαλανάκης Νίκος
Γενικός Γραμματέας: Πετράκης Γεώργιος 
Ταμίας: Κριτσωτάκης Εμμανουήλ 
Β' Ταμίας:  Κόκκαλης Ευάγγελος 
Υπ.Δημοσ.Σχέσεων κ Εκδηλ.: Αγγουριδάκης Νικόλαος 
Μέλος: Κανάκης Ιωάννης