Σύνδεσμος Ηλεκτρολόγων Εγκαταστατών Ν. Ηρακλείου

Διεύθυνση:

Εβανς 87, Ηράκλειο

Τηλέφωνο: 2810 283784
Φαξ: 2810 283784
Ιστοσελίδα:  

 

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Ζαϊμάκης Δημήτριος
Αντιπρόεδρος: Ζερβάκης Κωνσταντίνος 
Γενικός Γραμματέας: Αλεξάκης Αντώνιος 
Ταμίας: Βοζικάκης Λέανδρος 
Αναπλ. Γραμματέας: Παπαδημητράκης Γεώργιος 
Αναπλ. Ταμίας: Μασαούτης Βασίλειος 
Υπεύθυνος Δημ. Σχέσεων: Βιολάκης Στυλιανός 
Μέλος: Αλεξανδρίδης Ευάγγελος 
Μέλος: Κουκουράκης Δημήτριος