Προεδρειο Ο.Ε.Β.Ε.Ν.Η.

Πρόεδρος: Λεκάκης Χαράλαμπος
Α΄ Αντιπρόεδρος: Ζαιμάκης Δημήτριος
Β΄ Αντιπρόεδρος: Χατζηνικολάου Ιωάννης
Γενικός Γραμματέας: Σμυρνάκης Γιάννης
Αναπλ. Γεν.Γραμματέας: Λειβαδιωτάκης Νικόλαος
Ταμίας: Παραγιουδάκη Καλλιόπη
Αναπλ. Ταμίας: Ψαράκης Άριστείδης