Δραση

Για να εκπληρωθούν οι παραπάνω σκοποί, η Ομοσπονδία:

  1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την Τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων  κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα Επαγγελματικά συμφέροντα των Μελών της, για την διαμόρφωση, την λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά Επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των Μελών της και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
  2. Διεξάγει κάθε μόνιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των Μελών.
  3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
  4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Κρατικές επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για θέματα άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
  5. Εκδίδει βιβλία έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου
  6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών
  7. Μετέχει οργανικά στην Τριτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις
  8. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ομοσπονδίας και πλουτίζει αυτόν, με τα απαραίτητα μέσα.
  9. Οργανώνει, συνέδρια, σεμινάρια, περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό, που θα έχουν σκοπό την ανάπτυξη και την προάσπιση των συμφερόντων καθώς και την προβολή της Ομοσπονδίας.