Ιδρυση

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1935 με την υπ αρ. 1339 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. 29/1957, 78/1972, 24/1983, 67/1995 και 68/1998 αποφάσεις του Δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και αποτελεί το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο στο Νομό. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι το Ηράκλειο Κρήτης (Βλαστών 10 & 1770) και μέλη της γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις, που έχουν σαν Μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν το επάγγελμα  του  Βιοτέχνη, του εμπόρου, αυτοκινητιστή ή άλλου γενικά επαγγελματία και εδρεύουν στο Νομό Ηρακλείου. Η Ομοσπονδία είναι η μεγαλύτερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού και είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)όπου και εκπροσωπείται με αντιπροσώπους οι οποίοι εκλέγονται  από τις αρχαιρεσίες που διεξάγονται παράλληλα με την εκλογή των μελών του 21μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Στη δύναμη της Ομοσπονδίας υπάγονται:

  • 40 Ενεργά Πρωτοβάθμια Σωματεία Μέλη, με 152 αντιπροσώπους εκπροσωπώντας 6.000 περίπου επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους που συμμετέχουν και ψηφίζουν σε αυτά.