Δραση

Για να εκπληρωθούν οι παραπάνω σκοποί, η Ομοσπονδία:

 1. Απευθύνεται στις δημόσιες, διοικητικές και δικαστικές αρχές, την Τοπική αυτοδιοίκηση, τις συνεταιριστικές οργανώσεις εσωτερικού και εξωτερικού και τους εκπροσώπους διαφόρων  κοινωνικών ομάδων, για κάθε ζήτημα που αφορά τα Επαγγελματικά συμφέροντα των Μελών της, για την διαμόρφωση, την λήψη και την εφαρμογή αποφάσεων, που αφορούν τα κοινά Επαγγελματικά, οικονομικά και κοινωνικά συμφέροντα των Μελών της και γενικότερα τα συμφέροντα του κοινωνικού συνόλου.
 2. Διεξάγει κάθε μόνιμης μορφής κινητοποιήσεις και δραστηριότητες, για την διεκδίκηση και επίλυση των απασχολούντων την τάξη προβλημάτων και την περιφρούρηση των επαγγελματικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων των Μελών.
 3. Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και της δημόσιας διοίκησης, πάνω στα θέματα που ενδιαφέρουν τον κλάδο και την προβολή αυτών.
 4. Επιδιώκει την εκπροσώπηση της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Κρατικές επιτροπές και Οργανισμούς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, για θέματα άμεσα ή έμμεσα αφορούν τον κλάδο.
 5. Εκδίδει βιβλία έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του συνδικαλιστικού κινήματος και την επαγγελματική κατάρτιση και ενημέρωση επί θεμάτων του κλάδου
 6. Συμπράττει και συνεργάζεται με συνδικαλιστικούς και άλλους φορείς σε κοινούς στόχους ανάπτυξης και προαγωγής των συλλογικών συμφερόντων των μελών
 7. Μετέχει οργανικά στην Τριτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση (Συνομοσπονδία) με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις
 8. Συγκροτεί τον κατάλληλο υπηρεσιακό και γραφειακό μηχανισμό της Ομοσπονδίας και πλουτίζει αυτόν, με τα απαραίτητα μέσα.
 9. Οργανώνει, συνέδρια, σεμινάρια, περιοδείες και αποστολές στο εσωτερικό και εξωτερικό, που θα έχουν σκοπό την ανάπτυξη και την προάσπιση των συμφερόντων καθώς και την προβολή της Ομοσπονδίας.

Ιδρυση

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1935 με την υπ αρ. 1339 απόφαση του Πρωτοδικείου Ηρακλείου, το καταστατικό της οποίας τροποποιήθηκε με τις υπ αρ. 29/1957, 78/1972, 24/1983, 67/1995 και 68/1998 αποφάσεις του Δικαστηρίου του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και αποτελεί το Δευτεροβάθμιο Συνδικαλιστικό όργανο στο Νομό. Έδρα της Ομοσπονδίας είναι το Ηράκλειο Κρήτης (Βλαστών 10 & 1770) και μέλη της γίνονται οι νόμιμα λειτουργούσες πρωτοβάθμιες επαγγελματικές οργανώσεις, που έχουν σαν Μέλη τους φυσικά πρόσωπα, τα οποία ασκούν το επάγγελμα  του  Βιοτέχνη, του εμπόρου, αυτοκινητιστή ή άλλου γενικά επαγγελματία και εδρεύουν στο Νομό Ηρακλείου. Η Ομοσπονδία είναι η μεγαλύτερη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε επίπεδο Νομού και είναι μέλος της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ)όπου και εκπροσωπείται με αντιπροσώπους οι οποίοι εκλέγονται  από τις αρχαιρεσίες που διεξάγονται παράλληλα με την εκλογή των μελών του 21μελούς Διοικητικού Συμβουλίου.

 

Στη δύναμη της Ομοσπονδίας υπάγονται:

 • 40 Ενεργά Πρωτοβάθμια Σωματεία Μέλη, με 152 αντιπροσώπους εκπροσωπώντας 6.000 περίπου επαγγελματοβιοτέχνες και εμπόρους που συμμετέχουν και ψηφίζουν σε αυτά.

Σκοπος της Ομοσπονδιας

H διεκδίκηση, η διαφύλαξη, η μελέτη και η προαγωγή των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών της στο πλαίσιο της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου.

Ειδικότερα, η Ομοσπονδία σκοπούς έχει:

 1. Την καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους κλάδους των Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων, με τη γενίκευση της συμμετοχής όλων στις πρωτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις και μέσω αυτών, στις αντίστοιχες δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.
 2. Τη συστηματική μελέτη των προβλημάτων των κλάδων, για την προσφορότερη συλλογική διεκδίκηση και επίλυση αυτών.
 3. Την ενθάρρυνση και προώθηση της συνεργασίας των μελών με την οργάνωσή τους σε κοινοπραξίες και συνεταιρισμούς κάθε οικονομικής μορφής, για την αποτελεσματικότερη προάσπιση και προαγωγή των οικονομικών, επαγγελματικών και ασφαλιστικών συμφερόντων τους.
 4. Την ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας μεταξύ των μελών και την εξασφάλιση συνθηκών βελτίωσης της επαγγελματικής κατάρτισης και την ανόδου του πολιτιστικού και μορφωτικού επιπέδου αυτών.
 5. Την καλλιέργεια, εξύψωση και υπεράσπιση των πανανθρώπινων ιδανικών της Ελευθερίας, της Δημοκρατίας, της Εθνικής Ανεξαρτησίας, της Κοινωνικής Δικαιοσύνης και της Ειρήνης.