ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δ.Α.ΣΤΑ. ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

ΔΟΜΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ

  • Χατζηδάκης Γιώργος (τακτικός)
  • Παπαδάκης Απόστολος(αναπληρωματικός)

ΚΕΣΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΝΕΩΝ

  • Φλουρής Ευάγγελος (τακτικός)
  • Χατζηδάκης Γιώργος (απαπληρωματικός)