ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ- ΕΜΠΟΡΙΟ

Επιτροπή υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

-Λειβαδιωτάκης Νικόλαος(τακτικός)

-Αποστολάκης Θεόδωρος (αναπληρωματικός)