ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο

-Κρανιωτάκης Εμμανουήλ

-Βασσάλος Εμμανουήλ