ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟ ΣΤΑΣΙΜΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

-Περρή Ιωάννα (τακτική)

-Μιχελουδάκης Εμμανουήλ (αναπληρωματικός)