ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΥ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

Επιτροπή γνωμοδότησης για τον καθορισμό ανώτατου αριθμού αδειών υπαίθριου στάσιμου εμπορίου Δήμου Γόρτυνας: 

  • Νινιράκη Αμαλία(τακτική)
  • Σαμόλης Λυκούργος(αναπληρωματικός)