ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΑΙΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟΥΧΩΝ - ΚΑΠΝΟΠΩΛΩΝ

Επιστολή απέστειλε η ΟΕΒΕΝΗ στον Υπουργό Οικονομικών κ. Παπακωνσταντίνου για  αίτημα του κλάδου Παριπτερούχων - Καπνοπωλών.

Για την επιστολή πατήστε εδώ.

www.oebenh.gr/files/%CE%95%CF%80%CE%B9%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%BB%CE%AE%20%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%82%20%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CF%8C%20%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BD%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD%20%CE%B3%CE%B9%CE%B1%20%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82%20%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CF%80%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%BF%CF%8D%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82.doc