ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σύμφωνα με το άρθρο 12 (παρ. 1) του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας, σας προσκαλούμε να παραβρεθείτε στην ετήσια Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί 

                                                      Την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2012 και ώρα 18:30μμ

(Στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9) αίθουσα Καστελάκη)

Τα θέματα που θα συζητηθούν στην ετήσια  Γενική Συνέλευση είναι τα παρακάτω:

  1.   Εκλογή Προεδρείου
  2.  Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής
  3. Διοικητικός Απολογισμός Δράσης 2011
  4. Οικονομικός Απολογισμός 2011
  5.  Διοικητικός Προγραμματισμός 2012
  6.  Οικονομικός Προϋπολογισμός 2012
  7.  Νομιμοποίηση εκλογικών διαδικασιών σωματείων & αντιπροσώπων εντός 2μήνου από τη λήξη της θητείας τους σύμφωνα  με ανάλογη    απόφαση της ΓΣΕΒΕΕ
  8.  Τρέχοντα θέματα
  9.  Ομιλίες Αντιπροσώπων – Προτάσεις – Ανακοινώσεις

Για τη νόμιμη συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης, απαιτείται η παρουσία του ενός δευτέρου ( 1/2) τουλάχιστον των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων σωματείων μελών της Ομοσπονδίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαρτία κατά την 1η ημερομηνία

η Γ.Σ. θα συνέλθει

 

την Δευτέρα 26/3/2012 ,

στον ίδιο τόπο, την ίδια ώρα και με τα ίδια θέματα

όπου απαιτείται η παρουσία του ¼ τουλάχιστον των Αντιπροσώπων, (άρθρο 12 παρ. 4 του Καταστατικού).

 

ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΑΣ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για την ΟΕΒΕΝΗ

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                   ΣΦΥΡΗΣ Ι. ΜΑΝΟΛΗΣ

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                           ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Κ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ