ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ

Ηράκλειο, 9-1-2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ν. Ηρακλείου ενημερώνειότι με την αριθμ. 35578/86/12-12-2017 απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ, εγκρίθηκαν τα παρακάτω πρόγραμμα ΛΑΕΚ 1-30 έτους 2017 για τα σωματεία – μέλη μας:

Α/Α

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

1

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

3201700697

22

11

2

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ (WORD, EXCEL, POWERPOINT)

3201700068

20

16

3

ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΑΡΤΟΠΟΙΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ «Η ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

3201700450

18

10

4

3101701821

22

12

5

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΑΥΤΥΟΜΑΤΙΣΜΟΙ PLC

3201700451

13

2

6

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΥΡΓΩΝ-ΑΛΟΥΜΙΝΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ-ΟΡΕΙΧΑΛΚΟΥΡΓΩΝ-ΧΑΛΚΟΥΡΓΩΝ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ

3201700601

10

0

7

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ-ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

3201700666

22

2

8

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ-ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

3201700268

12

8

9

3201700225

16

10

Επιπλέον σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο επιτρέπονται οι παρακάτω αλλαγές – πριν την οριστική υποβολή των προγραμμάτων:

 • αντικατάσταση ή αύξηση μέχρι του ½ του συνολικού αριθμού των επιχειρήσεων που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή,
 • αντικατάσταση ή μείωση μέχρι του ½ του συνολικού αριθμού των καταρτιζόμενων που είχαν δηλωθεί κατά την υποβολή,
 • αλλαγές στις θεματικές ενότητες του προγράμματος και αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα.

Τέλος, σύμφωνα πάντα με τη σχετική εγκύκλιο, δεν επιτρέπονται αλλαγές:

 • στο αντικείμενο κατάρτισης,
 • στο συνολικό αριθμό των ωρών του προγράμματος,
 • στις ειδικότητες των καταρτιζόμενων και
 • στα στοιχεία του προγράμματος που αποτελούν κριτήρια αξιολόγησης ή στοιχεία με τα οποία γίνεται η κατάταξη και η έγκριση του προγράμματος όπως:
 1. το ΚΕΚ που έχει αναλάβει την υλοποίηση της κατάρτισης
 2. ο αριθμός των δηλωθέντων νέων καταρτιζόμενων
 3. η μείωση του αριθμού των επιχειρήσεων
 4. η αντικατάσταση νέων καταρτιζόμενών με όχι νέους καταρτιζόμενους.

Παρακαλούνται τα σωματεία - μέλη μας να επικοινωνήσουν με τα στελέχη του ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ Παράρτημα Κρήτης (τηλ. 2810 361040, 080) προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες υλοποίησης των προαναφερόμενων προγραμμάτων. Ως καταληκτική ημερομηνία υλοποίησης έχει οριστεί από τον ΟΑΕΔ η 30/3/2018 (ημέρα Παρασκευή).