28-8-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΟΕΒΕΝΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Επιστολή προς τον Υπουργό κ. Χατζηδάκη με θέμα τη νέα τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας από την ΔΕΗ

files/Epistoli_pros_yp__anaptiksis_gia_tin_nea_timolog__tis_dei.doc